Consumer
Country

LEDVANCE SMART+ WIFIUYGULAMASI KULLANIM KOŞULLARI

YÜRÜRLÜK TARIHI: 1 TEMMUZ 2020

İşbu Kullanım Koşulları (bu belgede atıfta bulunulan belgelerle birlikte) mobil cihazlar için “LEDVANCE SMART+ WiFi” uygulamasından (“Uygulama”) nasıl yararlanabileceğinize ilişkin şartları düzenlemektedir.

1. KULLANIM KOŞULLARI ONAYI, MOBIL UYGULAMA DÜKKANI SORUMLULUK SINIRI

1.1 İşbu Kullanım Koşulları sizinle Aydınlatma Ticaret Anonim Şirketi (“LEDVANCE”) arasında bağlayıcı bir sözleşme niteliği taşımaktadır. Bu Kullanım Koşullarını dikkatlice okumanız gerekmektedir. “Kabul” butonuna tıklamak veya Uygulamayı mobil cihazınıza yüklemek ya da Uygulamayı kullanmak suretiyle, Kullanım Koşullarını tümüyle okumuş ve anlamış olduğunuzu ve aşağıdaki 8. madde uyarınca LEDVANCE SMART+ WiFi UYGULAMASI AÇIK KAYNAK YAZILIM BİLGİLERİ VE LİSANS ŞARTLARI ve aşağıdaki 9. madde uyarınca LEDVANCE SMART+ WiFi UYGULAMASI GİZLİLİK POLİTİKASI da dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla işbu Kullanım Koşulları hükümlerinin tamamı ve Uygulamayı kullandığınız sırada veya sonrasında buna ilişkin olarak yürürlükte olacak her türlü değişiklik ile bağlı olmayı tam anlamıyla kabul ettiğinizi teyit etmektesiniz.

1.2 İşbu Kullanım Koşulları şartlarının tümünü kabul etmezseniz Uygulamayı kullanma hakkınız olmayacaktır ve Uygulamayı kullanmayı derhal sonlandırmanız ve Uygulamayı mobil cihazınızdan kaldırmanız gerekmektedir.

1.3 İşbu Kullanım Koşulları sizinle LEDVANCE arasında olup, sizinle Google Play veya Apple Inc. AppStore gibi herhangi bir mobil uygulama piyasası (“Mobil Uygulama Dükkanı”) arasında değildir. Uygulamayı indirme ve kullanma ehliyetiniz Mobil Uygulama Dükkanının kendi hüküm ve şartlarına uygunluğunuza bağlı olabilir. Sizin Uygulamayı kullanımınızdan Mobil Uygulama Dükkanı sorumlu veya yükümlü değildir.

2. LISANS VERILMESI

Uygulama yazılımı (bunlarla sınırlı olmaksızın güncellemeleri, yamaları ve yükseltmeleri de içeren) size satılmayıp, sadece lisans verilmektedir. LEDVANCE size, işbu Kullanım Koşullarına tabi olmak suretiyle, mobil cihazınız üzerinden Uygulamayı indirme ve kullanma yönünde kişisel, geri alınabilir, münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı bir hak tanımaktadır. Uygulama ücretsiz sunulmaktadır.

3. KULLANIM SINIRLAMALARI, KULLANIMIN ASKIYA ALINMASI/FESHEDILMESI

3.1 Uygulamanın kullanımı kayıt ve şifre gerektirmektedir.

3.2 Aşağıda dile getirilen hususları yapamaz veya başkalarının yapmasına müsaade edemezsiniz:

a) Uygulamayı kaynak koduna dönüştürmek, tersine mühendislik konusu yapmak, tersine çevirmek veya şifresini çözmek,

b) Uygulamada herhangi bir değişiklik veya Uygulamadan herhangi bir türetme yapmak,

c) Uygulama kullanımınızı düzenleyen herhangi bir politika, kanun veya yönetmeliği ihlal etmek,

d) Sınai mülkiyet haklarını, telif haklarını, kişisel hakları, mülkiyet haklarını ve diğer üçüncü şahıs haklarını ihlal etmek,

e) Truva atı virüsü adı verilen virüsler içeren içerikleri veya yazılıma zarar verebilecek başkaca programları iletmek,

f) LEDVANCE’ın veya LEDVANCE lisans verenlerinin herhangi bir mülkiyet bildirimini kaldırmak, değiştirmek veya engellemek,

g) Uygulamayı rakip veya benzer bir uygulama, yazılım ya da ürün yaratmak için kullanmak, veya

h) Uygulamanın herhangi bir kopya korumasını, hak yönetimini veya güvenlik özelliğini kaldırmak, etkisiz kılmak, engellemek veya etrafından dolanarak geçiştirmek.

3.3 LEDVANCE işbu Kullanım Koşulları hükümlerinden herhangi birine uymadığınıza veya uymama niyeti taşıdığınıza ya da geçerli bir kanun, yönetmelik, lisans veya hizmet koşulunu ihlal ettiğinize makul olarak kanaat getirmesi halinde, önceden bildirimde bulunmaksızın Uygulamayı kullanma haklarınızı askıya alabilir veya feshedebilir. LEDVANCE herhangi bir kuraldışı kullanım durumunda bulut hizmetlerini kullanma hakkınızı askıya alabilir veya feshedebilir.

4. UYGULAMADAKI GÜNCELLEMELER VE DEĞIŞIKLIKLER

LEDVANCE Uygulamayı sürekli olarak geliştirmeye çalıştığından, Uygulama zaman içerisinde değişikliğe uğrayabilir. LEDVANCE yeni özellikler sunmak veya Uygulamanın performansını iyileştirmek amacıyla yamalar, hata düzeltmeleri, güncellemeler veya yükseltmeler geliştirebilir. LEDVANCE Uygulamanın herhangi bir kısmını, özelliğini ve/veya uygulamasını askıya alabilir veya sona erdirebilir, yeni özellikler getirebilir veya Uygulamanın belirli özelliklerine sınırlama getirebilir yahut bazı kısımlarına ya da tamamına erişimi sınırlandırabilir. Bazı hallerde, LEDVANCE’ın Uygulamaya getirdiği değişiklikler daha eski donanım cihazlarının, üçüncü şahıslara ait hizmetlerin, yazılım konfigürasyonlarının veya kurulumların bundan böyle Uygulama ile çalışmamasına sebep olabilir ve dolayısıyla Uygulamayı kullanmaya devam edebilmek için bu cihazları, hizmetleri, konfigürasyonları veya kurumları güncellemeniz ya da değiştirmeniz gerekebilir. LEDVANCE Uygulamada sizi olumsuz etkileyecek esaslı bir değişikliği size bildirmeye çalışacaktır, ancak bu her zaman mümkün veya elverişli olmayabilir.

5. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS VERILERINE ILIŞKIN ÜCRETLENDIRME, AŞIRI KULLANIM

5.1 Mobil hizmet operatörünüz veya sağlayıcınız ile kararlaştırdığınız hüküm ve şartlar Uygulama kullanımınız üzerinde etki yaratabilecek ücret, sınırlama ve/veya kısıtlamalara tabi olabilir. Örneğin mobil hizmet operatörünüz veya sağlayıcınız Uygulama kullanımınıza yönelik veri kullanım ücretleri uygulayabilir; bunlarla sınırlı olmamak üzere, Uygulamanın indirilmesi veya Uygulamayı kullanırken mobil cihazınızın başka bir şekilde kullanımı da buna dahil edilebilir. Söz konusu ücret, sınırlama ve/veya kısıtlamaların tamamından tek başınıza sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz.

5.2 Uygulamanın aşırı veya olağan dışı şekilde kullanımından kaynaklanan her türlü zarardan tek başınıza sorumlusunuz.

6. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ÜRÜN VE HIZMETLERI

Uygulamayı başkalarına ait cihaz, donanım, yazılım, uygulama veya hizmetler (“Üçüncü Şahıs Ürün ve Hizmetleri”) ile kullanmayı veya bunlar ile bağlantılandırmayı tercih edebilirsiniz. Üçüncü Şahıs Ürün ve Hizmetlerine yönelik kullanımınız söz konusu ürün veya hizmetin sağlayıcısına ait hüküm ve şartlar doğrultusunda düzenlenecektir. LEDVANCE, Üçüncü Şahıs Ürün ve Hizmetlerini kontrol etmemekte veya bunlara ilişkin hiçbir teminat sunmamaktadır. LEDVANCE ve onun iştirakleri, tedarikçileri ve lisans verenleri sizin herhangi bir Üçüncü Şahıs Ürün veya Hizmetine yönelik kullanımınızdan sorumlu değildir. Üçüncü Şahıs Ürün veya Hizmetleri hakkında herhangi bir sorunuz varsa, sağlayıcı ile temasa geçmeniz gerekmektedir.

7. FIKRI MÜLKIYET HAKLARI, KULLANICI İÇERIKLERI, TICARI MARKALAR

7.1 Uygulama fikri mülkiyet kanunları ve antlaşmaları ile korunan tescilli ve gizli bilgiler içermektedir. Uygulama, LEDVANCE’in, onun iştirakleri ve lisans verenlerinin fikri mülkiyeti altında olup, LEDVANCE, iştirakleri ve lisans verenleri işbu Kullanım Koşullarında açıkça tanınmış olmayan hakların tamamını saklı tutmaktadır.

7.2 Uygulamada sergilenen tüm ticari markalar, logolar ve hizmet markaları (“Markalar”) LEDVANCE’in, grup şirketlerinin, iştiraklerinin veya lisans verenlerinin mülkü olup, LEDVANCE’in izniyle kullanılmaktadır. LEDVANCE’in veya onun iştiraklerinin ve geçerli hallerde lisans sahiplerinin önceden yazılı onayı alınmaksızın Markaların hiçbirini kullanma izniniz bulunmamaktadır.

8. AÇIK KAYNAK YAZILIMLAR

Uygulamada, lisans sözleşmelerine tabi olan açık kaynak lisanslar kullanılmaktadır. LEDVANCE SMART+ WiFi UYGULAMASI AÇIK KAYNAK YAZILIM BİLGİLERİ VE LİSANS ŞARTLARI’nda yer alan açık kaynak lisanslarına ve geçerli lisans sözleşmelerine iOS için buraya , Android içinse buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

9. VERI KORUMA

Kişisel verilerinizin korunması LEDVANCE açısından önemlidir. LEDVANCE ticari faaliyetini veri korumasına ilişkin geçerli yasalara uygun şekilde yürütmektedir. İşbu Kullanım Koşulları, LEDVANCE tarafından Uygulama kullanıcılarından elde edilen kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, kullanımı ve saklanmasını açıklayan LEDVANCE SMART+ WiFi UYGULAMASI GİZLİLİK POLİTİKASIile tamamlanmaktadır. LEDVANCE SMART+ WiFi UYGULAMASI GİZLİLİK POLİTİKASI’na buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

10. GÜVENLIK

10.1 LEDVANCE kişisel verilerinizin güvenliğini önemsemektedir. LEDVANCE kişisel verilerinizin güvenliğinden hiçbir zaman ödün verilmeyeceğini veya yetkisiz şahısların kişisel verilerinize hiçbir zaman erişmeyeceğini garanti edemez. Kişisel verilerinizi riski tamamen kendinize ait olacak şekilde sunmaktasınız. Evdeki ağınızın ve bağlı cihazların güvenliğinden tümüyle siz sorumlusunuz ve Uygulamaya yönelik her türlü yetkisiz veya şüpheli kullanımı izlemeniz gerekmektedir.

10.2 LEDVANCE Uygulamayı daima virüslerden arındırılmış şekilde tutmaya çalışmakla birlikte, virüsten tümüyle arındırılmış olduğuna dair teminat veya garanti vermemektedir. Uygulamayı indirmeden veya kullanmadan önce, kendinizi korumak ve Uygulamaya yönelik virüsleri engellemek amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini almanız ve virüs taraması yapmanız gerekmektedir.

11. GARANTI

Uygulama “olduğu haliyle” ve “mevcut haliyle” sunulmaktadır. Kasıt veya dolandırıcılık dışında, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, doğruluk, hatasızlık, üçüncü şahısların koruma hakları ve telif haklarından arındırılmışlık, tamlık, kullanılabilirlik, kesintisiz elverişlilik, güvenilirlik, güvenlik ve/veya üçüncü bir şahsın ürün veya hizmetine uygunluk da dahil olmak üzere her türlü ve hiçbir maddi kusur ve marka noksanlığı garanti kapsamına girmemektedir. Yukarıda yer alan hüküm ispat yükünün tersine döndürülmesine yol açmamaktadır.

12. SORUMLULUK SINIRI

LEDVANCE, cana, bedene veya sağlığa kusurlu şekilde zarar verilmesi halinde LEDVANCE’in veya yasal temsilcileri veya vekillerinin kasıt veya ağır ihmali kapsamındasınırsız şekilde sorumlu olacaktır. Bunun yanı sıra, LEDVANCE öngörülebilir tipik zararla sınırlı olmak üzere olağan ihmalden dolayı maddi bir sözleşme yükümlülüğüne yönelik bir ihlal durumunda da sorumlu olacaktır. Maddi sözleşme yükümlülükleri bu anlamda, sözleşmenin usulünce uygulamaya geçirilmesine ve sizin sözleşme ortağı olarak genel anlamda itimat ettiğiniz ve genel anlamda itimat edilebilir nitelikte olan hususlara riayet edilmesine imkân sağlamak için yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerdir. LEDVANCE’e yöneltilen başkaca ve/veya diğer talep ya da haklar, hukuki gerekçesi ne olursa olsun, bu kapsam dışında kalacaktır. Buna çalışanların, hukuki temsilcilerin ve vekillerin kişisel sorumluluğu da dahildir. Tazminat yerine masraf iade talepleri durumunda da yukarıda dile getirilen sorumluluk sınırlamaları geçerlidir.

13. YARGILAMA YERI, GEÇERLI HUKUK

13.1 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında bir tacir sayılmanız durumunda münhasır yargılama yeri İstanbul Mahkemeleri olacaktır.

13.2 İşbu Kullanım Koşullarınınuygulanması ve yorumlanmasında, kanunlar ihtilafı prensipleri dikkate alınmaksızın, münhasıran Türk hukuku geçerli olacaktır. Milletlerarası Mal Satımına ilişkin Sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın tatbiki açıkça kapsam dışında bırakılmaktadır.

14. BU KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞIŞIKLIKLER, BÖLÜNEBILIRLIK

14.1 LEDVANCE gerekli olduğu ölçüde ve iyi niyete aykırı şekilde ya da makul olmayacak biçimde dezavantajlı bir konuma düşmemeniz kaydıyla işbu Kullanım Koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. LEDVANCE her türlü değişikliği size, verdiyseniz e-posta aracılığıyla ya da Uygulama üzerinden, en az dört hafta öncesinden uygun bir bildirimle bildirecek; böylece söz konusu bildirime karşı yanıtsız kalmanız halinde ortaya çıkacak sonuçlar hakkında bilgilenmenizi sağlayacaktır. Gözden geçirilmiş Kullanım Koşullarına katılmamanız halinde bunları reddetmek konusunda özgürsünüz; ancak bu durumda Uygulamayı artık kullanamayacaksınız demektir. Değişikliklere bildirimden itibaren altı hafta içinde itiraz etmemeniz halinde, Uygulamaya yönelik süregiden kullanımınız söz konusu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

14.2 İşbu Kullanım Koşullarının müstakil hükümleri hukuki açıdan tümüyle ve kısmen geçersiz veya olanaksız ise ya da bu hale gelirse, bu durum işbu Kullanım Koşullarının geri kalan hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir. Etkisiz veya olanaksız hükmün yerine, tarafların ekonomik hedeflerine mümkün olduğunca yakın nitelikte etkili ve olanaklı bir başka hüküm getirilecektir. Aynı şey, işbu Kullanım Koşullarında herhangi bir boşluk bulunması halinde de geçerli olacaktır.

SMART+ SUPPORT

Do you have problems with one of our SMART+ products? We are happy to help you.

Share page on social media