Consumer
Country

LEDVANCE SMART+ APP KULLANIM KOŞULLARI

YÜRÜRLÜK TARIHI: 24 EKIM 2018

Bu Kullanım Koşulları (burada atıfta bulunulan belgelerle birlikte), mobil cihazlar için "LEDVANCE SMART+" uygulamasını ("Uygulama") nasıl kullanacağınıza dair koşulları düzenler.

1. KULLANIM KOŞULLARI ONAYI, MOBIL UYGULAMA MAĞAZASI SORUMLULUK REDDI BEYANI

1.1 Bu Kullanım Koşulları, sizinle, Parkring 29-33, 85748 Garching, Almanya adresinde bulunan LEDVANCE GmbH (“LEDVANCE”) arasında bağlayıcı bir sözleşmedir. Lütfen bu Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyunuz. “Kabul et” butonuna tıklayarak, Uygulamayı mobil cihazınıza indirerek veya Uygulamayı kullanarak Kullanım Koşullarının tamamını okuduğunuzu ve anladığınızı onaylamış olursunuz. Ayrıca, Uygulamayı kullanımınız esnasında ve sonrasında yürürlükte kalacak olan tüm değişikliklerle birlikte aşağıda yer alan Bölüm 8 uyarınca LEDVANCE SMART+ APP AÇIK KAYNAK YAZILIM BİLGİSİ VE LİSANS KOŞULLARI ile yine aşağıda yer alan Bölüm 9 uyarınca

LEDVANCE SMART+ APP GİZLİLİK POLİTİKASI
 
da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın bu Kullanım Koşullarında yer alan tüm hükümlere bağlı kalmayı tamamıyla kabul etmiş sayılırsınız.

1.2 Bu Kullanım Koşullarının tüm şartlarını kabul etmiyorsanız, Uygulamayı kullanma hakkınız yoktur ve Uygulamayı kullanmayı hemen bırakmalı ve mobil cihazınızdan silmelisiniz.

1.3 Bu Kullanım Koşulları sizinle LEDVANCE arasındadır. Sizinle Google Play veya Apple Inc. App Store gibi herhangi bir mobil uygulama mağazası ("Mobil Uygulama Mağazası“) arasında değildir. Uygulamayı indirme ve kullanma durumunuz, Mobil Uygulama Mağazasının kendi hüküm ve koşullarına olan uyumunuza bağlı olabilir. Mobil Uygulama Mağazası, Uygulamayı kullanışınızdan sorumlu değildir.

2. LISANS VERILMESI

Uygulama yazılımı (güncellemeler, yamalar ve yükseltmeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) lisanslıdır ve size satılmaz. LEDVANCE, bu Kullanım Koşulları çerçevesinde, mobil cihazınız üzerinden Uygulamayı yüklemeniz ve kullanmanız için size kişisel, iptal edilebilir, münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı bir hak verir. Uygulama ücretsizdir.

3. KULLANIM SINIRLAMALARI, KULLANIMI ASKIYA ALMA/KULLANIMIN SONLANDIRILMASI

3.1 Uygulamayı kullanabilmek için kayıt olmalı ve bir parola belirlemelisiniz.

3.2 Yapamayacağınız ve başkalarının yapmasına izin veremeyeceğiniz şeyler şunlardır:

a) Almanya Telif Hakkı Yasasının (Urheberrechtsgesetz) 69e bölümünde veya ilgili diğer yasa hükümlerinde öngörülen durumlar haricinde Uygulamayı kaynak koda dönüştürmek, Uygulama üzerinde ters mühendislik yapmak veya Uygulamayı derleyici diline çevirmek,

b) Uygulamada herhangi bir değişiklik veya türev çalışma yapmak,

c) Uygulamayı kullanma biçiminizi düzenleyen politikaları, yasaları veya düzenlemeleri ihlal etmek,

d) sınai mülkiyet haklarını, telif haklarını, kişisel hakları, mülkiyet haklarını ve diğer üçüncü şahıs haklarını ihlal etmek,

e) Truva atları denilen virüsleri veya yazılıma zarar verebilecek diğer programların yer aldığı içerikleri iletmek,

f) LEDVANCE’ın veya lisans verenlerinin mülkiyet bildirimlerini kaldırmak, değiştirmek veya gizlemek,

g) Uygulamayı, rekabetçi veya benzer bir uygulama, yazılım veya ürün oluşturmak için kullanmak veya

h) Uygulamanın kopya korumasını, haklar yönetimini veya güvenlik özelliklerini kaldırmak, devre dışı bırakmak, etkisiz kılmak veya atlamak.

3.3 LEDVANCE’ın bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmüne uymadığınıza ya da uymama niyetinde olduğunuza veya herhangi bir kanun, yönetmelik, lisans veya hizmet koşullarını ihlal ettiğinize kanaat getirmesi durumunda, önceden haber vermeksizin Uygulamayı kullanma hakkınızı askıya alabilir veya sona erdirebilir. LEDVANCE, bulut hizmetlerinin usulüne uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, kullanma hakkınızı askıya alabilir veya sonlandırabilir.

4. UYGULAMADA YAPILACAK GÜNCELLEME VE DEĞIŞIKLIKLER

LEDVANCE Uygulamayı geliştirmek için sürekli çalışmaktadır, dolayısıyla Uygulama zaman içinde değişebilir. LEDVANCE, yeni özellikler sunmak veya Uygulamanın performansını iyileştirmek için yamalar, hata düzeltmeleri, güncellemeler ve yükseltmeler geliştirebilir. LEDVANCE, Uygulamanın herhangi bir bölümünü, özelliğini ve/veya kullanım alanını askıya alabilir veya durdurabilir, Uygulamaya yeni özellikler getirebilir veya Uygulamanın belirli özelliklerine sınırlar getirebilir veya Uygulamanın bazı bölümlerine veya tümüne erişimi kısıtlayabilir. Bazı durumlarda, LEDVANCE’ın Uygulamada yaptığı değişiklikler eski donanım cihazlarının, üçüncü taraf servislerinin, yazılım yapılandırmalarının veya ayarların Uygulamayı çalıştırmamasına neden olabilir ve Uygulamayı kullanmaya devam etmek için bu cihazları, hizmetleri, yapılandırmaları veya ayarları güncellemeniz veya değiştirmeniz gerekebilir. LEDVANCE, Uygulama üzerinde sizi olumsuz yönde etkileyebilecek maddi bir değişiklik olduğunda bunu size bildirmeye çalışacaktır, ancak bu her zaman uygulanabilir veya mümkün olmayabilir.

5. ÜÇÜNCÜ TARAF VERI AKTARIM ÜCRETLERI, AŞIRI KULLANIM

5.1 Lütfen mobil hizmet sunucunuzla veya sağlayıcınızla kabul ettiğiniz şartların ve koşulların, Uygulamayı kullanımınızı etkileyebilecek ücretlere, sınırlamalara ve/veya kısıtlamalara tabi olabileceğini unutmayın. Örneğin, mobil hizmet sunucunuz veya sağlayıcınız, Uygulamanın indirilmesi veya Uygulamayı kullanırken mobil cihazınızın diğer kullanımları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Uygulama kullanımınız için veri aktarım ücretleri fatura edebilir. Tüm bu ücretlerin, sınırlamaların ve kısıtlamaların yalnızca sizin sorumluluğunuz altında olduğunu kabul edersiniz.

5.2 Uygulamanın aşırı veya anormal kullanımından kaynaklanan zararlardan tamamen siz sorumlusunuz.

6. ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜN VE HIZMETLERI

Uygulamayı başkalarına ait cihaz, donanım, yazılım, uygulama veya hizmetlerle ("Üçüncü Taraf Ürün ve Hizmetleri") birlikte kullanmayı veya bunlarla arasında bağlantı kurmayı isteyebilirsiniz. Üçüncü Taraf Ürün ve Hizmetlerini kullanımınız, söz konusu ürün veya hizmet sağlayıcısının hüküm ve koşullarına tabi olacaktır. LEDVANCE, Üçüncü Taraf Ürün ve Hizmetlerini kontrol etmez ve bunlara yönelik herhangi bir garanti taahhüdünde bulunmaz. LEDVANCE ve bağlı ortaklıkları, tedarikçileri ve lisans verenleri, herhangi bir Üçüncü Taraf Ürün veya Hizmetini kullanımınızdan sorumlu değildir. Üçüncü Taraf Ürün ve Hizmetleri hakkında herhangi bir sorunuz varsa bu ürün veya hizmetin sağlayıcısıyla iletişim kurmalısınız.

7. FIKRI MÜLKIYET HAKLARI, KULLANICI İÇERIĞI, TICARI MARKALAR

7.1 Uygulama, fikri mülkiyet kanunları ve anlaşmalarıyla korunan özel ve gizli bilgiler içerir. LEDVANCE, bağlı ortaklıkları veya lisans verenleri bu Kullanım Koşullarında açıkça belirtilmeyen tüm haklarını saklı tutarlar ve Uygulamanın fikri mülkiyetine sahiptirler.

7.2 Uygulamada yer alan tüm ticari marka, logo ve hizmet sembollerinin ("Semboller") mülkiyet hakkı LEDVANCE, bağlı ortaklıkları veya lisans verenlerine aittir ve LEDVANCE'ın izniyle kullanılabilir. Herhangi bir Sembolü, LEDVANCE veya bağlı ortaklıklarının ve varsa lisans vereninin önceden yazılı izni olmadan kullanamazsınız.

8. AÇIK KAYNAK YAZILIM

Uygulamada, lisans sözleşmelerine tabi olan açık kaynak lisanslar kullanılmaktadır. LEDVANCE SMART+ APP AÇIK KAYNAK YAZILIM BİLGİSİ VE LİSANS SÜRELERİ içerisinde bulunan açık kaynak lisanslara ve ilgili lisans sözleşmelerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. VERI GIZLILIĞI

LEDVANCE, kişisel verilerinizin korunmasına önem verir. Faaliyetlerini, yürürlükteki veri koruma yasalarına uygun olarak yürütür. Bu Kullanım Koşulları, LEDVANCE tarafından geliştirilen Uygulamanın kullanıcılarına ait kişisel verilerin nasıl toplanacağını, işleneceğini, kullanılacağını ve saklanacağını tanımlayan LEDVANCE SMART+ APP GİZLİLİK POLİTİKASI ile desteklenmiştir.

LEDVANCE SMART+ APP GİZLİLİK POLİTİKASI'

na buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

10. GÜVENLIK

10.1 LEDVANCE kişisel verilerinizin güvenliğine önem verir. Kişisel verilerinizin güvenliğinin hiçbir zaman tehlikeye giremeyeceğini veya yetkisiz kişiler tarafından asla erişilemeyeceğini garanti edemeyiz. Sunacağınız kişisel verilerinizle ilgili riskleri kabul etmiş sayılırsınız. Ev ağınızın ve bağlı cihazlarınızın güvenliğinden yalnızca siz sorumlusunuz ve Uygulamanın izinsiz veya şüpheli bir şekilde kullanımını siz takip etmelisiniz.

10.2 LEDVANCE, Uygulamaya virüs bulaşmaması için her zaman çaba sarf eder. Bununla birlikte, LEDVANCE Uygulamada virüs bulunmayacağını garanti edemez. Uygulamayı indirmeden veya kullanmadan önce, hem kendi güvenliğiniz hem de Uygulamada bulunabilecek virüsleri önlemek için uygun güvenlik önlemlerini almalı ve virüs taraması yapmalısınız.

11. GARANTI

Uygulama, "olduğu gibi" ve "mümkün olduğu şekilde" sunulmaktadır. Doğruluk, hata olmaması, üçüncü taraf koruma haklarının ve telif haklarının bulunmaması, eksiksizlik, kullanılabilirlik, kesintisiz kullanılabilirlik, güvenilirlik, güvenlik ve/veya üçüncü taraf ürün veya hizmetleriyle uyumluluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm maddi kusurlar ve mülkiyet hakkı sorunlarının sorumluluğu kasıt veya hile durumları dışında garanti kapsamı dışında tutulmuştur. Yukarıdaki hükümler, ispat külfeti ilkesinden geri adım anlamına gelmeyecektir

12. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Kalite garantisi kapsamında, bir kusurun hileli biçimde gizlenmesi durumunda ve Almanya Ürün Sorumluluk Yasası (ProdHaftG) kapsamına giren sınırsız yükümlülükler çerçevesinde, LEDVANCE’ın, yasal temsilcilerinin veya vekillerinin kasıtlı veya ağır ihmali sonucu cana, bedene veya sağlığa zarar gelmesi durumunda (Alman Medeni Kanununun (BGB) 278. bölümü)tüm sorumluluk LEDVANCE’tadır. Ayrıca LEDVANCE, olağan ihmalden kaynaklı maddi bir sözleşme yükümlülüğünün ihlal edilmesi durumunda bundan sorumlu olmakla birlikte, bunlar öngörülebilir tipik hasarlarla sınırlıdır. Maddi bağlamdaki sözleşmesel yükümlülükler, sözleşmenin düzgün uygulanması ve sözleşme ortağı olarak sizin genelde güvendiğiniz ve güvenebileceğiniz uygulamalarla uyum sağlanması için yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerdir. Yasanın söz konusu maddesi ne olursa olsun, LEDVANCE'a yönelik diğer iddialar ve/veya haklar hariç tutulacaktır. Bu istisna aynı zamanda çalışanların, yasal temsilcilerin ve vekalet eden temsilcilerin kişisel sorumluluğunu da içerir. Hasar tazmin talebi yerine zararların tazmini için yapılacak talepler, yukarıda belirtilen ilgili yükümlülük sınırlamalarına tabidir.

13. YARGI YERI, AMIR KANUN

13.1 Kullanıcı olarak Alman Ticaret Kanunu (Handelsgesetzbuch) hükümleri altında bir tüccar olmanız durumunda yargılama yeri Münih olacaktır.

13.2 İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında ve yorumlanmasında, kanunların ihtilafı ilkesi dikkate alınmaksızın yalnızca Almanya yasaları geçerlidir. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın (CISG) uygulanması hariç tutulacaktır.

14. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞIŞIKLIKLER, BÖLÜNEBILIRLIK

14.1 LEDVANCE, iyi niyete aykırı olarak veya makul olmayan bir şekilde dezavantajlı duruma düşmemeniz kaydıyla işbu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda, gerektiği ölçüde değiştirme hakkını saklı tutar. LEDVANCE, herhangi bir değişiklik durumunda en az dört hafta önceden e-posta adresinizi verdiyseniz e-posta yoluyla veya Uygulama üzerinden uygun bir bildirimde bulunacak, bu bildirime yanıt vermemeniz durumunda ortaya çıkacak sonuçları size bildirecektir. Yeniden düzenlenmiş Kullanım Koşullarını reddetmekte özgürsünüz, ancak bu, Uygulamayı artık kullanamayacağınız anlamına gelir. Size ilettiğimiz bildirimden sonra altı hafta içinde değişikliklere itiraz etmezseniz, Uygulamayı kullanmaya devam ederek söz konusu değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız.

14.2 İşbu Kullanım Koşullarının bağımsız hükümlerinin kısmen veya tamamen yasal olarak hükümsüz veya yasal nedenlerle gerçekleştirilemez olması durumunda, bu, Kullanım Koşullarının geri kalan hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir. Hükümsüz veya gerçekleştirilemez hüküm tarafların ekonomik hedeflerine mümkün olduğunca yakın olan etkili ve uygulanabilir bir hüküm ile değiştirilecektir. İşbu Kullanım Koşullarının herhangi bir boşluk içermesi durumunda, aynısı bunun için de geçerlidir.

Share page on social media