Zásady ochrany osobných údajov

Záväzok spoločnosti LEDVANCE k ochrane osobných údajov


Ochrana bezpečnosti a dôvernosti vašich osobných údajov je pre spoločnosť LEDVANCE mimoriadne dôležitá, práve preto podnikáme v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov. Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“) uvedené nižšie vám poskytnú potrebné informácie, ktoré vám pomôžu pochopiť, aké údaje spoločnosť LEDVANCE zhromažďuje počas vašej návštevy webovej lokality www.myledvance.com, ako spoločnosť LEDVANCE tiet údaje používa a komu ich poskytujeme.
 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ údajov je v súlade s čl. 4, ods. 7 GDPR

LEDVANCE GmbH,
Parkring 29-33,
85748 Garching, Nemecko
Phone: +49 89 780673-100
E-mail: contact@ledvance.com

Ďalej sa označuje aj ako „LEDVANCE“, „my“, „náš“, „nás“.
 

Zodpovedná osoba

Spoločnosť LEDVANCE vymenovala zodpovednú osobu.

LEDVANCE GmbH
Firemná zodpovedná osoba
Parkring 29-33
85748 Garching, Nemecko
E-mail: privacy@ledvance.com
 

Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov

Osobné údaje získavame počas vašej návštevy webovej lokality, kam patrí:

- Návšteva našej webovej lokality
Keď navštevujete našu webovú lokalitu, zhromažďujeme a ukladáme anonymizovanú IP adresu (t. j. posledné tri číslice sú odstránené) priradenú k vášmu počítaču, aby sme vám mohli poskytovať obsah webovej lokality, ktorý si vyžiadate (napr. texty, obrázky a informácie o výrobkoch). Pre zaregistrovaných návštevníkov je právnym základom čl. 6, ods. 1, písm. b) GDPR (zmluvná povinnosť) a pre ostatných čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR (oprávnený záujem). Okrem toho tieto informácie zhromažďujeme na detekciu a obranu voči zneužitiu, na čo máme právo v rámci oprávneného záujmu podľa čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR, a s cieľom zabezpečiť správne fungovanie našej webovej lokality. Ďalej zhromažďujeme a spracúvame informácie o type používaného prehliadača, ako aj dátume a čase prístupu a používania našej webovej lokality podľa čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR s cieľom optimalizovať webovú lokalitu a naše služby, čo je na základe čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR rovnako naším oprávneným záujmom. Tieto informácie sú uložené v súboroch denníka a nie sú prepojené na žiadne osobné údaje získané na inom mieste webovej lokality. Ak sa naše spracúvanie vašich osobných údajov zakladá na našom oprávnenom záujme a ak potrebujete ďalšie informácie o teste vyváženia podľa čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR, spojte sa s nami prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v týchto zásadách.

- Registrácia
Registrácia môže byť počas používania našich služieb nevyhnutná. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete v rámci procesu registrácie, spracúvame na účely overenia na právnom základe uvedenom v čl. 6, ods. 1, písm. b) GDPR. Svoje osobné údaje ste nám zmluvne viazaní poskytnúť, keďže v opačnom prípade by sme vám nemohli poskytovať naše príslušné služby. Spracúvať sa budú nasledovné údaje:

 • - e-mailová adresa
 • - krstné meno
 • - priezvisko
 • - titul
 • - krajina
 • - jazyk
 • - názov zamestnávateľa
 • - pobočka zamestnávateľa

- Kontaktný formulár
Na našej webovej lokalite nám môžete posielať aj otázky prostredníctvom kontaktného formulára. V tomto budete požiadaní o poskytnutie svojich osobných údajov, ktoré uložíme a spracujeme, aby sme mohli vašu otázku spracovať na právnom základe uvedenom v čl. 6, ods. 1, písm. b) GDPR. Svoje osobné údaje ste nám zmluvne viazaní poskytnúť, keďže v opačnom prípade by sme nemohli riadne spracovať vašu otázku. Spracúvať sa budú nasledovné údaje:

 • - ulica a popisné číslo zamestnávateľa
 • - PSČ zamestnávateľa
 • - mesto zamestnávateľa
 • - región zamestnávateľa
 • - celý názov zamestnávateľa
 • - DPH zamestnávateľa
 • - zákaznícke číslo LEDVANCE
 • - vaša funkcia u zamestnávateľa
 • - domovská stránka zamestnávateľa
 • - e-mail
 • - vaše komentáre
 • - prílohy

- Newsletter a marketingová komunikácia
Na našej webovej lokalite máte možnosť aj prihlásiť sa na odber newsletterov a inej marketingovej komunikácie prostredníctvom e-mailu. Skôr ako vás budeme touto formou kontaktovať, vás požiadame o poskytnutie predchádzajúceho súhlasu. Spracúvanie vašich osobných údajov vychádza z právneho základu uvedeného v čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s následnou účinnosťou, napr. prostredníctvom príslušných pokynov na zrušenie odberu v každej e-mailovej komunikácii alebo odvolaním súhlasu priamo v príslušnej časti po prihlásení do nášho portálu B2B. Neovplyvní to spracúvanie vašich osobných údajov vykonané pred týmto odvolaním. Nemáte žiadnu zákonnú povinnosť poskytnúť nám príslušné informácie na vyššie uvedený účel. Bez týchto informácií vám však nebudeme môcť posielať príslušný newsletter ani marketingovú komunikáciu.
 

Prístup tretích strán k vašim osobným údajom

Vaše osobné údaje budeme zdieľať len v súlade s platnými právnymi predpismi. Bez vášho súhlasu vaše osobné údaje nepredáme ani inak neposkytneme tretím stranám na ich vlastné marketingové účely. Prenos osobných údajov takýmto tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu sa môže uskutočniť len v nasledovných prípadoch:

Vaše osobné údaje poskytneme poskytovateľom služieb, prostredníctvom ktorých ponúkame naše produktové služby. Príslušný poskytovateľ služieb tieto údaje použije len na poskytnutie služieb a v súlade so zmluvnými dohodami týkajúcimi sa dôvernosti a obmedzenia účelu spracovaných údajov. Od všetkých poskytovateľov služieb a iných tretích strán vyžadujeme, aby dodržiavali GDPR a príslušné právne predpisy o ochrane údajov bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Spolupracujeme s nasledovnými kategóriami poskytovateľov služieb alebo iných tretích strán:

 • - Sociálne médiá
 • - Poskytovateľ integrovaných aplikácií alebo služieb

Prenos údajov našim poskytovateľom služieb alebo tretím stranám uvedeným vyššie sa zakladá na právnom základe uvedenom v čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR a na našom oprávnenom záujme o hospodárske a technické výhody spojené s využívaním špecializovaných poskytovateľov služieb. Ak potrebujete ďalšie informácie o teste vyváženia podľa čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR, spojte sa s nami prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v týchto zásadách.

Vaše osobné údaje budú prenesené orgánom činným v trestnom konaní, ako aj poškodeným tretím stranám, ak by boli nevyhnutné na vyhodnotenie zákonnosti používania našich služieb alebo na trestné stíhanie. Dochádza k tomu len v prípade, keď existujú konkrétne náznaky nezákonného alebo urážlivého správania. Vaše osobné údaje môžu byť prenesené tretím stranám aj v prípade, ak to slúži na presadzovanie zmluvných podmienok alebo iných dohôd. Rovnako máme zákonnú povinnosť poskytnúť tieto informácie na požiadanie určitým verejným orgánom. Ide o orgány činné v trestnom konaní, orgány, ktoré trestne stíhajú správne priestupky podliehajúce pokutám, a daňové orgány.

Prenos vašich osobných údajov sa uskutočňuje na základe čl. 6, ods. 1, písm. c) GDPR s cieľom dodržiavať právne záväzky, ktoré sa na nás vzťahujú, a náš oprávnený záujem bojovať proti zneužívaniu, trestnému stíhaniu a správnym priestupkom a chrániť, stanoviť a presadzovať nároky na základe čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR. Ak potrebujete ďalšie informácie o teste vyváženia podľa čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR, spojte sa s nami prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v týchto zásadách.
 

Use of Google Analytics

1. Scope of processing of personal data
We use Google Analytics, a web analysis service provided by Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (Hereinafter referred to as Google). Google Analytics examines, among other things, the origin of visitors, their length of stay on individual pages and the use of search engines, thus allowing better monitoring of the success of advertising campaigns.

Google Analytics uses cookies and stores them on your device. This allows personal data to be stored and evaluated, in particular the user's activity (in particular which pages have been visited and which elements have been clicked on), device and browser information (in particular the IP address and the operating system), data on the advertisements displayed (in particular which advertisements have been displayed and whether the user has clicked on them) and also data on advertising partners (in particular pseudonymised user IDs).

The information generated by the cookie about your use of this website will be transmitted to and stored by Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, on servers in the United States. However, if IP anonymization is enabled on this website, Google will previously truncate your IP address within member states of the European Union or other signatory states to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases is the full IP address transmitted to a server of Google ins the USA and is shortened there.

On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of the website, to compile reports on the activities of the website and to provide further services associated with the use of the website and the Internet use to the operator of the website. The IP address transmitted by your browser as part of Google Analytics is not combined with other data from Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however, please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of our website.

Google LLC has signed and is certified under the Privacy Shield Agreement between the European Union and the United States. By doing so, Google LLC is committed to complying with the standards and regulations of European data protection law. More information can be found in the following linked entry:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Further information on the collection and storage of data by Google can be found here:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

2. Purpose of data processing
The processing of users' personal data enables us to analyse the browsing behaviour of our users. By evaluating the data collected, we can compile information about the use of the individual components of our website. This helps us to constantly improve our website and its user-friendliness.

3. Legal basis for the processing of personal data
The legal basis for the processing of personal data is the user's given consent in accordance with Art. 6 para. 1 S.1 lit. a GDPR.

4. Duration of storage
Your personal information will be stored for as long as is necessary to fulfil the purposes described in this Privacy Policy or as required by law. Advertising data in server logs is anonymized by Google's own statements to delete parts of the IP address and cookie information after 9 and 18 months, respectively.

5. Possibility of revocation of consent and erasure
You have the right to revoke your declaration of consent under data protection law at any time. The revocation of the consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent up to the revocation.You may prevent the collection and processing of your personal data by Google by preventing the storage of cookies by third parties on your computer, by using the "Do Not Track" function of a supporting browser, by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker such as NoScript ( https://noscript.net/) or Ghostery ( https://www.ghostery.com) in your browser. your IP address) to Google and to prevent the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plug-in available under the following link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

With the following link you can deactivate the use of your personal data by Google:
https://adssettings.google.de 

Further information on objection and erasure options against Google can be found at:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
 

Súbory cookie

Informácie o tom, ako používame súbory cookie, nájdete na našej stránke so zásadami týkajúcimi sa súborov cookie:
www.ledvance.com/cookie-policy
 

Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje odstránime alebo anonymizujeme, hneď ako nebudú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, ako sa uvádza v týchto zásadách, pokiaľ nie je ich ďalšie spracúvanie alebo uchovávanie potrebné na splnenie príslušného právneho záväzku. Ak potrebujete ďalšie informácie o obdobiach uchovávania a odstraňovania osobných údajov, spojte sa s nami prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v týchto zásadách.
 

Ďalšie používanie osobných údajov

Ak by boli vaše osobné údaje spracúvané na iné účely ako tie uvádzané v týchto zásadách alebo iné účely ako tie, na ktoré boli vaše osobné údaje pôvodne zhromaždené, poskytneme vám informácie o tomto ďalšom spracúvaní, ako aj všetky ostatné príslušné informácie, ako sa označujú v týchto zásadách.
 

Informácie o vašich právach

Máte nasledujúce práva:

 • - Právo na prístup (čl. 15 GDPR): Máte právo požiadať o potvrdenie o tom, či sa vaše osobné údaje spracúvajú, a ak áno, požiadať o prístup k osobným údajom a informáciám, ako sú účely spracúvania alebo kategórie príslušných osobných údajov.
 • - Právo na opravu (čl. 16 GDPR): Máte právo požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov.
 • - Právo na vymazanie (čl. 17 GDPR): Za určitých okolností máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov bez zbytočného odkladu, napr. ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo ak odvoláte súhlas, na základe ktorého prebieha spracúvanie podľa čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR a neexistuje žiadny ďalší právny základ na spracúvanie.
 • - Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR): Za určitých okolností máte právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napr. ak sa domnievate, že sú vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, nesprávne alebo nezákonné.
 • - Právo namietať (čl. 21 GDPR): Za určitých okolností máte právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, najmä ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu (čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR) alebo ak vaše osobné údaje používame na marketingové účely.
 • - Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR): Za určitých okolností máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto informácie máte právo preniesť inému prevádzkovateľovi bez nášho povolenia a zásahu.

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť tak, že sa s nami spojíte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v týchto zásadách.
 

Právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov

Ak sa domnievate, že naše spracúvanie vašich osobných údajov porušuje ustanovenia GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, konkrétne v členskom štáte EÚ vášho trvalého bydliska, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia. Spojte sa s nami prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v týchto zásadách a my vám poskytneme podrobné informácie týkajúce sa kontaktných údajov na príslušný dozorný orgán.
 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Vaše osobné údaje nepoužívame na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 

Zmeny týchto zásad

Výrobky, ktoré spoločnosť LEDVANCE poskytuje, sa neustále vyvíjajú, ako aj ich forma a vlastnosti. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo na zmenu alebo doplnenie týchto zásad, pričom všetky podstatné zmeny zverejníme na našej webovej lokalite.

Nové zásady vstúpia do platnosti vo chvíli ich zverejnenia.

Prosíme vás, aby ste sa sem pravidelne vracali a pozreli si najnovšiu verziu týchto zásad.
 

Kontaktujte nás

V prípade otázok týkajúcich sa týchto zásad alebo našich postupov ochrany súkromia vo všeobecnosti nás môžete kedykoľvek kontaktovať zaslaním e-mailu na adresuprivacy@ledvance.com alebo listu na adresu:

LEDVANCE GmbH,
Corporate Data Protection Officer
Parkring 29-33,
85748 Garching, Nemecko