Polityka prywatności

Zobowiązanie firmy LEDVANCE do ochrony prywatności danych


Firma LEDVANCE przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa i ochrony prywatności danych osobowych swoich klientów. Dlatego też naszą działalność biznesową prowadzimy z poszanowaniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) wyjaśnia, jakie dane gromadzi firma LEDVANCE podczas odwiedzania naszej strony internetowej www.myledvance.com, przez użytkowników, w jaki sposób firma LEDVANCE wykorzystuje te dane i komu je udostępnia.
 

Administrator

 

Zgodnie z art. 4(7) RODO administratorem jest firma:
LEDVANCE GmbH,
Parkring 29-33,
85748 Garching, Niemcy
Nr telefonu: +49 89 780673-100
Adres e-mai: contact@ledvance.com
Zwana dalej „LEDVANCE”, „my”, „nasz”, „nas”.
 

Inspektor ochrony danych

Firma LEDVANCE wyznaczyła inspektora ochrony danych.

LEDVANCE GmbH
Corporate Data Protection Officer
Parkring 29-33
85748 Garching, Niemcy
Adres e-mail: privacy@ledvance.com
 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, uzyskujemy jego dane osobowe, które obejmują:

- Odwiedzanie naszej strony internetowej
Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, gromadzimy i przechowujemy zanonimizowany adres IP (tzn. bez ostatnich trzech cyfr) przypisany do jego komputera w celu dostarczenia zawartości naszej strony internetowej, do której chce uzyskać dostęp (np. tekstów, zdjęć i informacji o produktach). Podstawą prawną jest art. 6(1)(b) RODO (zobowiązanie umowne) w przypadku zarejestrowanych odwiedzających i art. 6(1)(f) RODO (uzasadniony interes) w przypadku wszystkich pozostałych odwiedzających. Ponadto gromadzimy te informacje w celu wykrywania nadużyć i ochrony przed nimi, co jest usprawiedliwione naszym uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6(1)(f) RODO. Informacje są gromadzone w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Ponadto gromadzimy i przetwarzamy informacje na temat typu przeglądarki używanej przez użytkownika oraz daty i godziny uzyskania dostępu i korzystania z naszej strony internetowej na podstawie art. 6(1)(f) RODO w celu optymalizacji naszej strony internetowej i naszych usług, co również jest naszym uzasadnionym interesem w rozumieniu art. 6(1)(f) RODO. Informacje te są przechowywane w plikach dziennika i nie są powiązane z danymi osobowymi zebranymi w innych miejscach na stronie internetowej. Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika zgodnie z naszym uzasadnionym interesem. W razie potrzeby uzyskania dalszych informacji na temat testu bilansującego zgodnie z art. 6(1)(f) RODO prosimy o kontakt — dane kontaktowe są dostępne w niniejszej Polityce.

- Rejestracja
W celu korzystania z naszych usług może być wymagana rejestracja. Dane osobowe udostępniane nam przez użytkownika w ramach procesu rejestracji będą przez nas przetwarzane w celach weryfikacyjnych na podstawie prawnej art. 6(1)(b) RODO. Użytkownik jest umownie zobowiązany do przekazania nam swoich danych osobowych, abyśmy mogli dostarczać mu nasze usługi. Będziemy przetwarzać następujące dane:

 • - Adres e-mail
 • - Imię
 • - Nazwisko
 • - Stanowisko
 • - Kraj
 • - Język
 • - Nazwa pracodawcy
 • - Oddział pracodawcy

- Formularz kontaktowy
Użytkownik będzie mógł korzystać z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej w celu przesyłania nam zapytań. W związku z tym poprosimy użytkownika o podanie nam danych osobowych, które będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia zapytania na podstawie prawnej art. 6(1)(b) RODO. Użytkownik jest umownie zobowiązany do przekazania nam swoich danych osobowych, abyśmy mogli odpowiednio przetworzyć zapytanie. Będziemy przetwarzać następujące dane:

 • - Ulica i numer domu pracodawcy
 • - Kod pocztowy pracodawcy
 • - Miasto pracodawcy
 • - Region pracodawcy
 • - Pełna nazwa pracodawcy
 • - VAT pracodawcy
 • - Nr klienta LEDVANCE
 • - Stanowisko użytkownika u pracodawcy
 • - Strona główna pracodawcy
 • - Adres e-mail
 • - Komentarze użytkownika
 • - Załączniki

- Biuletyny i komunikacja marketingowa
Na naszej stronie internetowej użytkownik będzie mógł również aktywować subskrypcję biuletynów lub innych komunikatów marketingowych przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przed nawiązaniem kontaktu z użytkownikiem poprosimy go o wyrażenie na to zgody. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie prawnej art. 6(1)(a) RODO. Zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem następczym, np. przez zastosowanie się do odpowiednich instrukcji dotyczących rezygnacji zawartych w każdej wiadomości e-mail lub przez wycofanie zgody bezpośrednio w odpowiedniej sekcji po zalogowaniu się w naszym portalu B2B. Nie wpłynie to na przetwarzanie danych osobowych użytkownika, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Użytkownik nie jest prawnie zobowiązany do przekazania nam informacji na potrzeby wyżej wspomnianego celu. Bez tych informacji nie będziemy jednak w stanie wysyłać odpowiednich biuletynów i komunikatów marketingowych.
 

Dostęp osób trzecich do danych osobowych użytkownika

Będziemy udostępniać dane osobowe tylko zgodnie z obowiązującym prawem. Bez zgody użytkownika nie będziemy sprzedawać ani w inny sposób udostępniać jego danych osobowych osobom trzecim dla ich własnych celów marketingowych. Przekazywanie danych osobowych użytkownika osobom trzecim bez jego uprzedniej zgody odbywa się wyłącznie w następujących okolicznościach:

Udostępnimy dane osobowe użytkownika dostawcom usług, z którymi współpracujemy w celu dostarczania usług związanych z naszymi produktami. Dostawca usług będzie wykorzystywał dane tylko w celu dostarczania usług i zgodnie ze zobowiązaniami umownymi dotyczącymi poufności i ograniczenia celu przetwarzania danych. Niezależnie od tego, gdzie znajdują się tacy dostawcy usług lub inne osoby trzecie, wymagamy od nich przestrzegania RODO i obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

Korzystamy z usług następujących kategorii dostawców usług lub innych osób trzecich:

 • - Media społecznościowe
 • - Dostawca wbudowanych aplikacji lub usług

Przekazywanie danych naszym dostawcom usług lub osobom trzecim wymienionym powyżej odbywa się na podstawie prawnej art. 6(1)(f) RODO oraz naszego uzasadnionego interesu w zakresie korzyści ekonomicznych i technicznych związanych z korzystaniem z usług dostarczanych przez wyspecjalizowanych dostawców. W razie potrzeby uzyskania dalszych informacji na temat testu bilansującego zgodnie z art. 6(1)(f) RODO prosimy o kontakt — dane kontaktowe są dostępne w niniejszej Polityce.

Dane osobowe użytkownika zostaną przekazane organom ścigania oraz poszkodowanym osobom trzecim, jeżeli będzie to konieczne w celu oceny nielegalnego korzystania z naszych usług lub podjęcia kroków sądowych. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy istnieją konkretne oznaki nielegalnego lub obraźliwego zachowania. Przekazanie danych osobowych osobom trzecim może mieć miejsce również wtedy, gdy służy to egzekwowaniu warunków użytkowania lub innych umów. Jesteśmy również prawnie zobowiązani do udzielania informacji na żądanie określonych organów publicznych. Są to organy ścigania karnego, organy ścigania przestępstw administracyjnych podlegających karze grzywny oraz organy podatkowe.

Przekazanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie art. 6(1)(c) RODO zgodnie ze zobowiązaniami prawnymi, którym podlegamy, oraz z naszym uzasadnionym interesem w zakresie zwalczania nadużyć, ścigania przestępstw i wykroczeń administracyjnych oraz zabezpieczania, dochodzenia i egzekwowania roszczeń na podstawie prawnej art. 6(1)(f) RODO. W razie potrzeby uzyskania dalszych informacji na temat testu bilansującego zgodnie z art. 6(1)(f) RODO prosimy o kontakt — dane kontaktowe są dostępne w niniejszej Polityce.
 

Use of Google Analytics

1. Scope of processing of personal data
We use Google Analytics, a web analysis service provided by Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (Hereinafter referred to as Google). Google Analytics examines, among other things, the origin of visitors, their length of stay on individual pages and the use of search engines, thus allowing better monitoring of the success of advertising campaigns.

Google Analytics uses cookies and stores them on your device. This allows personal data to be stored and evaluated, in particular the user's activity (in particular which pages have been visited and which elements have been clicked on), device and browser information (in particular the IP address and the operating system), data on the advertisements displayed (in particular which advertisements have been displayed and whether the user has clicked on them) and also data on advertising partners (in particular pseudonymised user IDs).

The information generated by the cookie about your use of this website will be transmitted to and stored by Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, on servers in the United States. However, if IP anonymization is enabled on this website, Google will previously truncate your IP address within member states of the European Union or other signatory states to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases is the full IP address transmitted to a server of Google ins the USA and is shortened there.

On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of the website, to compile reports on the activities of the website and to provide further services associated with the use of the website and the Internet use to the operator of the website. The IP address transmitted by your browser as part of Google Analytics is not combined with other data from Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however, please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of our website.

Google LLC has signed and is certified under the Privacy Shield Agreement between the European Union and the United States. By doing so, Google LLC is committed to complying with the standards and regulations of European data protection law. More information can be found in the following linked entry:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Further information on the collection and storage of data by Google can be found here:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

2. Purpose of data processing
The processing of users' personal data enables us to analyse the browsing behaviour of our users. By evaluating the data collected, we can compile information about the use of the individual components of our website. This helps us to constantly improve our website and its user-friendliness.

3. Legal basis for the processing of personal data
The legal basis for the processing of personal data is the user's given consent in accordance with Art. 6 para. 1 S.1 lit. a GDPR.

4. Duration of storage
Your personal information will be stored for as long as is necessary to fulfil the purposes described in this Privacy Policy or as required by law. Advertising data in server logs is anonymized by Google's own statements to delete parts of the IP address and cookie information after 9 and 18 months, respectively.

5. Possibility of revocation of consent and erasure
You have the right to revoke your declaration of consent under data protection law at any time. The revocation of the consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent up to the revocation.You may prevent the collection and processing of your personal data by Google by preventing the storage of cookies by third parties on your computer, by using the "Do Not Track" function of a supporting browser, by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker such as NoScript ( https://noscript.net/) or Ghostery ( https://www.ghostery.com) in your browser. your IP address) to Google and to prevent the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plug-in available under the following link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

With the following link you can deactivate the use of your personal data by Google:
https://adssettings.google.de 

Further information on objection and erasure options against Google can be found at:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
 

Pliki cookie

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć na naszej stronie poświęconej polityce dotyczącej plików cookie:
www.ledvance.com/cookie-policy
 

Przechowywanie danych

Usuwamy lub anonimizujemy dane osobowe użytkownika, gdy tylko nie są one już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy, jak określono w niniejszej Polityce, chyba że dalsze przetwarzanie lub przechowywanie danych osobowych użytkownika jest konieczne w celu wypełnienia danego obowiązku prawnego. W razie potrzeby uzyskania dalszych informacji na temat okresów przechowywania i usuwania danych prosimy o kontakt — dane kontaktowe są dostępne w niniejszej Polityce.
 

Dodatkowe wykorzystanie danych osobowych

Jeżeli dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celach innych niż określone w niniejszej Polityce lub w celach innych niż te, dla których dane osobowe użytkownika zostały pierwotnie zebrane, przekażemy mu informacje na temat tego celu oraz wszelkie inne istotne informacje, o których mowa w niniejszej Polityce.
 

Information about your rights

Użytkownik ma następujące prawa:

 • Prawo dostępu (art. 15 RODO): Użytkownik ma prawo zażądać potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane — jeśli tak jest, ma również prawo zażądać dostępu do danych osobowych i informacji takich jak cele przetwarzania lub kategorie przetwarzanych danych osobowych.
 • Prawo do korekty danych (art. 16 RODO): Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia nieprawidłowych danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO): Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki w określonych okolicznościach, np. jeśli jego dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone, lub jeśli wycofa zgodę, na podstawie której jego dane są przetwarzane, zgodnie z art. 6(1)(a) RODO, a także w przypadku braku innej podstawy prawnej do przetwarzania danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO): Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w określonych okolicznościach, np. jeśli uważa, że przetwarzane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe lub niezgodne z prawem.
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w określonych okolicznościach, zwłaszcza wtedy, gdy przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu prawnego (art. 6(1)(f) RODO) lub jeśli wykorzystujemy jego dane osobowe do celów marketingowych.
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo do otrzymania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przekazania tych informacji bez przeszkód innemu administratorowi lub zwrócenia się do nas o ich przekazanie.

Użytkownik może dochodzić swoich wyżej wymienionych praw, kontaktując się z nami — dane kontaktowe są dostępne w niniejszej Polityce.
 

Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych osobowych

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim UE będącym jego stałym miejscem zamieszkania, w miejscu pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia, jeżeli uzna, że jego dane są przez nas przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat danych kontaktowych poszczególnych organów nadzorczych, prosimy o kontakt — nasze dane kontaktowe są dostępne w niniejszej Polityce.
 

Zautomatyzowane podejmowanie indywidualnych decyzji (włącznie z profilowaniem)

Nie wykorzystujemy danych osobowych użytkownika do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (włącznie z profilowaniem).
 

Zmiany w niniejszej Polityce

Produkty dostarczane przez firmę LEDVANCE są ciągle rozwijane, w związku z czym ich forma i charakter mogą się zmienić. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki. Będziemy publikować wszystkie istotne zmiany na naszej stronie internetowej.

Nowa Polityka wejdzie w życie z chwilą jej opublikowania

Zachęcamy do regularnego sprawdzania naszej strony internetowej w celu zapoznania się z najnowszą wersją niniejszej Polityki.
 

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki lub naszych ogólnych praktyk w zakresie ochrony prywatności można się z nami skontaktować w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adresprivacy@ledvance.com lub korespondencję na adres:

LEDVANCE GmbH,
Corporate Data Protection Officer
Parkring 29-33,
85748 Garching, Niemcy