Πολιτική απορρήτου

Δέσμευση της LEDVANCE για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Η προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για τη LEDVANCE και επομένως, διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Η παρούσα πολιτική απορρήτου (“Πολιτική”) που περιγράφεται παρακάτω παρέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να καταλάβετε ποια δεδομένα συλλέγει η LEDVANCE όταν επισκέπτεστε τη δικτυακή τοποθεσία μαςwww.myledvance.com, πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα δεδομένα από τη LEDVANCE και με ποιους τα μοιραζόμαστε.
 

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με το Άρθρο 4(7) του ΓΚΠΔ είναι η

LEDVANCE GmbH,
Parkring 29-33,
85748 Garching, Γερμανία
Τηλέφωνο: +49 89 780673-100
Email: contact@ledvance.com

Εφεξής θα αναφέρεται ως “LEDVANCE”, “εμείς” ή άλλες αντωνυμίες πρώτου πληθυντικού.

 

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Η LEDVANCE έχει ορίσει Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

LEDVANCE GmbH
Corporate Data Protection Officer
Parkring 29-33
85748 Garching, Γερμανία
Email: privacy@ledvance.com
 

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Αποκτάμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν επισκέπτεστε τη δικτυακή τοποθεσία, τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής:

- Επίσκεψη της δικτυακής τοποθεσίας μας
Όταν επισκέπτεστε τη δικτυακή τοποθεσία μας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας χωρίς τα τελευταία τρία ψηφία (δηλαδή την υποβάλλουμε σε ανωνυμοποίηση) προκειμένου να σας παρέχουμε το περιεχόμενο που ζητάτε από τη δικτυακή τοποθεσία μας (κείμενα, εικόνες και πληροφορίες προϊόντων). Η σχετική νομική βάση είναι το Άρθρο 6(1)(β) του ΓΚΠΔ (συμβατική υποχρέωση) για εγγεγραμμένους χρήστες και το Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον) για οποιονδήποτε άλλο επισκέπτη. Συλλέγουμε επίσης αυτές τις πληροφορίες για τον εντοπισμό και υπεράσπισή μας από περιστατικά κατάχρησης, όπως αιτιολογείται από το έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ, με τρόπο τέτοιο που εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία της δικτυακής τοποθεσίας μας. Επιπλέον, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες για τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, καθώς και την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης και χρήσης της δικτυακής τοποθεσίας μας με βάση το Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της δικτυακής τοποθεσίας μας και των υπηρεσιών μας που επίσης εμπίπτει στο έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με την ερμηνεία του Άρθρου 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε αρχεία καταγραφής συμβάντων και δεν συνδέονται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται αλλού στη δικτυακή τοποθεσία. Σχετικά με τον βαθμό που η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για την άσκηση εξισορρόπησης σύμφωνα με το Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ, επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επαφής που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική.

- Εγγραφή
Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, ενδεχομένως να σας ζητηθεί να προβείτε σε εγγραφή. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς για λόγους επαλήθευσης σύμφωνα με το Άρθρο 6(1)(β) του ΓΚΠΔ. Έχετε τη συμβατική υποχρέωση να μας παρέχετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα επειδή ειδάλλως δεν έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε τις αντίστοιχες υπηρεσίες μας. Σε επεξεργασία υποβάλλονται τα εξής δεδομένα:

- Ηλεκτρονική διεύθυνση
- Όνομα
- Επώνυμο
- Τίτλος
- Χώρα
- Γλώσσα
- Όνομα εργοδότη
- Υποκατάστημα εργοδότη

- Φόρμα επικοινωνίας
Στη δικτυακή τοποθεσία μας θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας μας μέσω της οποίας μπορείτε να μας στέλνετε αιτήματα. Επομένως, θα σας ζητήσουμε να παρέχετε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα οποία θα αποθηκεύσουμε και επεξεργαστούμε προκειμένου να διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας βάσει του Άρθρου 6(1)(β) του ΓΚΠΔ. Έχετε τη συμβατική υποχρέωση να μας παρέχετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα επειδή ειδάλλως δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε σωστά το αίτημά σας. Σε επεξεργασία υποβάλλονται τα εξής δεδομένα:

- Οδός και αριθμός εργοδότη
- Ταχυδρομικός κώδικας εργοδότη
- Πόλη εργοδότη
- Περιοχή εργοδότη
- Ονοματεπώνυμο εργοδότη
- ΑΦΜ εργοδότη
- Κωδικός πελάτη LEDVANCEr
- Η θέση εργασίας σας
- Δικτυακή τοποθεσία εργοδότη
- Ηλεκτρονική διεύθυνση
- Τα σχόλιά σας
- συνημμένα αρχεία

- Ενημερωτικά δελτία και προωθητικές ενέργειες
Στη δικτυακή τοποθεσία μας θα έχετε επίσης τη δυνατότητα να εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία ή άλλο υλικό προωθητικών ενεργειών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πριν σας αποστείλουμε οποιοδήποτε υλικό, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας. Η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται νομικά στο Άρθρο 6(1)(α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ, όπως, για παράδειγμα, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες για την ακύρωση της επιλογής λήψης ενημερωτικού υλικού μέσα από κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ή ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας απευθείας από την αντίστοιχη ενότητα του δικτυακού τόπου, αφού συνδεθείτε στην πύλη μας B2B. Αυτή η ανάκληση δεν θα επηρεάσει την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώθηκαν πριν την ανάκληση. Δεν είστε νομικά υποχρεωμένοι να μας παρέχετε πληροφορίες και εξηγήσεις για την παραπάνω ενέργειά σας. Ωστόσο, χωρίς αυτές τις πληροφορίες δεν θα μπορούμε να σας στέλνουμε ενημερωτικά δελτία και υλικά προωθητικών ενεργειών.
 

Πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα

Θα μοιραζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Δεν θα πουλήσουμε ή μοιραστούμε με άλλον τρόπο τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με τρίτους, για δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Η μεταφορά των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας μπορεί να γίνει μόνο υπό τις παρακάτω συνθήκες:

Θα μοιραζόμαστε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε για να παρέχουμε τις υπηρεσίες των προϊόντων μας. Ο αντίστοιχος πάροχος υπηρεσιών θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα μόνο για την παροχή των υπηρεσιών και σύμφωνα με συμβατικές συμφωνίες σχετικά με την εμπιστευτικότητα και τον περιορισμό της χρήσης των υπό επεξεργασία δεδομένων. Ανεξάρτητα από το πού εδρεύουν αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών ή άλλοι τρίτοι, ζητάμε από αυτούς να συμμορφώνονται επίσης με τον ΓΚΠΔ και τους ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων.

Χρησιμοποιούμε τις παρακάτω κατηγορίες παρόχων υπηρεσιών ή τρίτων:

Κοινωνικά μέσα
Πάροχος ενσωματωμένων εφαρμογών ή υπηρεσιών
Η μεταφορά δεδομένων στους παρόχους υπηρεσιών μας ή τρίτους όπως αναφέρεται παραπάνω βασίζεται νομικά στο Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ και στο έννομο συμφέρον μας για τα οικονομικά και τεχνικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση εξειδικευμένων παρόχων υπηρεσιών. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για την άσκηση εξισορρόπησης σύμφωνα με το Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ, επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επαφής που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική.

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα μεταφέρονται σε διωκτικές αρχές αλλά και σε ζημιωθέντα τρίτα μέρη αν αυτό κριθεί απαραίτητο για την αξιολόγηση μιας παράνομης χρήσης των υπηρεσιών μας ή για νομική δίωξη. Αυτό ωστόσο μπορεί να συμβεί μόνο αν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης ή καταχρηστικής συμπεριφοράς. Μπορεί επίσης να λάβει χώρα μεταφορά των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους αν αυτή η μεταφορά εξυπηρετεί την επιβολή των όρων χρήσης ή άλλων συμφωνιών. Είμαστε επίσης νομικά υποχρεωμένοι να παρέχουμε πληροφορίες σε συγκεκριμένους δημόσιους φορείς κατόπιν αιτήσεώς τους. Πρόκειται για τις αρχές δίωξης εγκληματιών, τις αρχές δίωξης διοικητικών παραβάσεων που υπόκεινται σε πρόστιμο και τις φορολογικές αρχές.

Η μεταφορά των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στο Άρθρο 6(1)(γ) του ΓΚΠΔ σύμφωνα με το οποίο οφείλουμε να συμμορφωνόμαστε με νομικές υποχρεώσεις και στο έννομο συμφέρον μας για την καταπολέμηση της κατάχρησης, τη δίωξη εγκληματικών πράξεων και διοικητικών παραβάσεων και την προστασία, εξακρίβωση και επιβολή των αξιώσεων σύμφωνα με τη νομική βάση του Άρθρου 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για την άσκηση εξισορρόπησης σύμφωνα με το Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ, επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επαφής που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική.
 

Use of Google Analytics

1. Scope of processing of personal data
We use Google Analytics, a web analysis service provided by Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (Hereinafter referred to as Google). Google Analytics examines, among other things, the origin of visitors, their length of stay on individual pages and the use of search engines, thus allowing better monitoring of the success of advertising campaigns.

Google Analytics uses cookies and stores them on your device. This allows personal data to be stored and evaluated, in particular the user's activity (in particular which pages have been visited and which elements have been clicked on), device and browser information (in particular the IP address and the operating system), data on the advertisements displayed (in particular which advertisements have been displayed and whether the user has clicked on them) and also data on advertising partners (in particular pseudonymised user IDs).

The information generated by the cookie about your use of this website will be transmitted to and stored by Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, on servers in the United States. However, if IP anonymization is enabled on this website, Google will previously truncate your IP address within member states of the European Union or other signatory states to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases is the full IP address transmitted to a server of Google ins the USA and is shortened there.

On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of the website, to compile reports on the activities of the website and to provide further services associated with the use of the website and the Internet use to the operator of the website. The IP address transmitted by your browser as part of Google Analytics is not combined with other data from Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however, please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of our website.

Google LLC has signed and is certified under the Privacy Shield Agreement between the European Union and the United States. By doing so, Google LLC is committed to complying with the standards and regulations of European data protection law. More information can be found in the following linked entry:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Further information on the collection and storage of data by Google can be found here:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

2. Purpose of data processing
The processing of users' personal data enables us to analyse the browsing behaviour of our users. By evaluating the data collected, we can compile information about the use of the individual components of our website. This helps us to constantly improve our website and its user-friendliness.

3. Legal basis for the processing of personal data
The legal basis for the processing of personal data is the user's given consent in accordance with Art. 6 para. 1 S.1 lit. a GDPR.

4. Duration of storage
Your personal information will be stored for as long as is necessary to fulfil the purposes described in this Privacy Policy or as required by law. Advertising data in server logs is anonymized by Google's own statements to delete parts of the IP address and cookie information after 9 and 18 months, respectively.

5. Possibility of revocation of consent and erasure
You have the right to revoke your declaration of consent under data protection law at any time. The revocation of the consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent up to the revocation.You may prevent the collection and processing of your personal data by Google by preventing the storage of cookies by third parties on your computer, by using the "Do Not Track" function of a supporting browser, by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker such as NoScript ( https://noscript.net/) or Ghostery ( https://www.ghostery.com) in your browser. your IP address) to Google and to prevent the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plug-in available under the following link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

With the following link you can deactivate the use of your personal data by Google:
https://adssettings.google.de 

Further information on objection and erasure options against Google can be found at:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
 

Cookies

Επισκεφτείτε τη σελίδα μας για την πολιτική μας για τα cookies για να μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies:
www.ledvance.com/cookie-policy


Διατήρηση δεδομένων

Διαγράφουμε ή ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους τα έχουμε συλλέξει όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, εκτός αν είναι απαραίτητο να γίνει περαιτέρω επεξεργασία ή αποθήκευση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με μια σχετική νομική υποχρέωση. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τις περιόδους διατήρησης και διαγραφής των δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επαφής που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική.
 

Επιπρόσθετη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία για άλλους λόγους πέραν όσων περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική ή για σκοπούς διαφορετικούς από τους εκείνους για τους οποίους έγινε η συλλογή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα αρχικά, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τους άλλους σκοπούς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική.
 

Πληροφορίες για τα δικαιώματά σας

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης (Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε επιβεβαίωση σχετικά με το αν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι και σε περίπτωση που υποβάλλονται, να αιτηθείτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας ή της κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται.
  • Δικαίωμα διόρθωσης (Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Δικαίωμα διαγραφής (Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την άμεση διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό ορισμένες συνθήκες, όπως αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθησαν ή αν έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 6(1)(α) του ΓΚΠΔ και αν δεν συντρέχουν πλέον νομικοί λόγοι για επεξεργασία των δεδομένων.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (Άρθρο 18 του ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα υπό ορισμένες συνθήκες, όπως αν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε είναι εσφαλμένα ή παράνομα.
  • Δικαίωμα εναντίωσης (Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα υπό ορισμένες συνθήκες και συγκεκριμένα αν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα βάσει έννομου συμφέροντος (Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ) ή αν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για προωθητικούς σκοπούς.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ): Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε σε μια δομημένη, κοινή, μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή και έχετε το δικαίωμα να μεταδώσετε αυτές τις πληροφορίες σε άλλον ελεγκτή χωρίς νομικό κώλυμα ή χωρίς να ζητήσετε την άδειά μας.


Μπορείτε να βεβαιώσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επαφής που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική.
 

Δικαίωμα υποβολής έντασης στην αρχή προστασίας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε ένσταση σε αρμόδια αρχή και συγκεκριμένα στο κράτος-μέλος της ΕΕ όπου κατοικείται, εργάζεστε ή έχει λάβει χώρα η φερόμενη παραβίαση σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η εκ μέρους μας επεξεργασία των δεδομένων σας παραβιάζει τους όρους και τις διατάξεις του ΓΚΠΔ. Επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επαφής που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και θα σας παρέχουμε λεπτομέρειες επαφής της αντίστοιχης αρμόδιας αρχής.
 

Αυτόματη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για αυτόματες λήψεις αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης του προφίλ σας.
 

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Τα προϊόντα που παρέχει η LEDVANCE εξελίσσονται διαρκώς, όπως και η μορφή και η φύση των προϊόντων μας. Για τον λόγο αυτό, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αλλάξουμε ή να επεκτείνουμε την παρούσα Πολιτική και θα δημοσιεύουμε πληροφορίες για τις αλλαγές στη δικτυακή τοποθεσία μας.

Η νέα Πολιτική θα ισχύει από τη στιγμή της δημοσίευσης.

Προτείνουμε να ελέγχετε ανά διαστήματα τη δικτυακή τοποθεσία μας για να ενημερώνεστε για την τελευταία εκδοχή αυτής της Πολιτικής.
 

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα πολιτική ή τις πρακτικές που ακολουθούμε για την ιδιωτικότητα γενικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή με ένα μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@ledvance.com ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

LEDVANCE GmbH,
Corporate Data Protection Officer
Parkring 29-33,
85748 Garching, Germany.