Tietosuojakäytäntö

LEDVANCE-tietosuojasitoumus


Käyttäjien henkilötietojen turvallisuuden ja yksityisyyden suojaaminen on LEDVANCE-yritykselle tärkeää. Sen vuoksi harjoitamme liiketoimintaa sovellettavien tietosuojaa koskevien lakien mukaisesti. Alla kuvailtu tietosuojakäytäntö (”käytäntö”) kertoo, mitä tietoja LEDVANCE kerää käyttäjän vieraillessa verkkosivustollamme www.myledvance.com, miten tietoja käytetään ja kenen kanssa LEDVANCE jakaa ne.
 

Rekisterinpitäjä

Yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 7 kohdan mukainen rekisterinpitäjä on

LEDVANCE GmbH,
Parkring 29-33,
85748 Garching, Germany.
Puhelin: +49 89 780673-100
Sähköposti: contact@ledvance.com

Jäljempänä ”LEDVANCE” tai ”me”.
 

Tietosuojavastaava

LEDVANCE on nimennyt tietosuojavastaavan (Data Protection Officer).

LEDVANCE GmbH
Corporate Data Protection Officer
Parkring 29-33
85748 Garching, Germany
Sähköposti: privacy@ledvance.com
 

Henkilötietojen kerääminen ja käsitteleminen

Kun käyttäjä vierailee verkkosivustolla, keräämme muun muassa seuraavia henkilötietoja:

- Verkkosivustollamme vierailu
Kun käyttäjä vierailee verkkosivustollamme, keräämme ja tallennamme käyttäjän tietokoneelle määritetyn anonymisoidun IP-osoitteen (eli kolme viimeistä numeroa on poistettu), jotta voimme tarjota käyttäjän pyytämää verkkosivuston sisältöä (esim. tekstiä, kuvia ja tuotetietoja). Oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta (sopimusvelvoite) rekisteröityjen käyttäjien ja 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutettu etu) muiden käyttäjien osalta. Lisäksi keräämme näitä tietoja väärinkäytösten paljastamiseksi ja niiltä puolustautumiseen. Tämä on perusteltua yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisena oikeutettuna etuna. Tietoja keräämällä varmistamme, että LEDVANCE-verkkosivusto toimii kunnolla. Lisäksi keräämme ja käsittelemme yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan määrittämän oikeutetun edun perusteella verkkosivuston ja palveluiden optimointia varten tietoja käyttäjän käyttämästä selaintyypistä ja sivuston käyttöpäivämäärästä ja -ajasta. Nämä tiedot tallennetaan lokitiedostoihin, eikä niitä yhdistetä muualla sivustolla kerättyihin henkilötietoihin. Jos käyttäjän henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaiseen oikeutettuun etuun, siihen liittyvästä tasapainotestistä saa meiltä lisätietoja. Yhteystiedot ovat tässä käytännössä.

- Rekisteröinti
Palvelujemme käyttäjiltä saatetaan vaatia rekisteröitymistä. Rekisteröitymisprosessin puitteissa annetut käyttäjien henkilötiedot käsitellään vahvistustarkoituksissa yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan oikeusperusteen mukaisesti. Sikäli käyttäjällä on sopimusperusteinen velvollisuus antaa meille henkilötietojaan, sillä muutoin emme pysty tarjoamaan hänelle tiettyjä palvelujamme. Käsiteltävät tiedot:

- sähköpostiosoite
- etunimi
- sukunimi
- titteli
- maa
- kieli
- työnantajan nimi
- työnantajan toimiala

- Yhteydenottolomake
Verkkosivustolla käyttäjä voi lähettää meille tiedusteluja yhteydenottolomakkeen avulla. Yhteydenottolomakkeessa käyttäjää pyydetään antamaan henkilötietoja, jotka tallennetaan ja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan oikeusperusteen mukaisesti tiedustelun käsittelemistä varten. Sikäli käyttäjällä on sopimusperusteinen velvollisuus antaa meille henkilötietojaan, sillä muutoin emme pysty asianmukaisesti käsittelemään hänen tiedusteluaan. Käsiteltävät tiedot:

- työnantajan katuosoite
- työnantajan postinumero
- työnantajan paikkakunta
- työnantajan alue
- työnantajan koko nimi
- työnantajan ALV
- LEDVANCE-asiakasnumero
- käyttäjän työtehtävä työnantajan yrityksessä
- työnantajan kotisivu
- sähköpostiosoite
- kommentit
- liitteet

- Uutiskirje ja markkinointiviestintä
Verkkosivustolla voi myös rekisteröityä vastaanottamaan sähköpostilla lähetettäviä uutiskirjeitä tai muita markkinointiviestejä. Pyydämme käyttäjän suostumusta ennen kyseisiä yhteydenottoja. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa tulevaisuuden tapahtumien osalta. Suostumus voidaan peruuttaa esimerkiksi noudattamalla jokaisessa sähköpostiviestissä olevia tilauksen peruutusohjeita tai kirjautumalla B2B-portaaliin ja peruuttamalla suostumus suoraan kyseisessä osiossa. Tämä ei vaikuta takautuvasti ennen peruuttamista käsiteltyihin henkilötietoihin. Käyttäjällä ei ole lakisääteistä velvoitetta antaa meille yllämainittuihin tarkoituksiin tarvittavia tietoja. Ilman näitä tietoja emme kuitenkaan voi lähettää toivottuja uutiskirjeitä ja markkinointiviestejä.
 

Henkilötiedot ja kolmannen osapuolen käyttöoikeudet

Jaamme henkilötietoja vain sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Emme myy tai muuten jaa käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille niiden omiin markkinointitarkoituksiin ilman kyseisen käyttäjän suostumusta. Käyttäjän henkilötietoja siirretään kolmansille osapuolille ilman käyttäjän etukäteen antamaa suostumusta vain seuraavissa tilanteissa:

Jaamme henkilötiedot palveluntarjoajille, jotka toimittavat tuotepalvelujamme. Palveluntarjoaja käyttää tietoja vain palvelujen tarjoamiseen ja noudattaa käsiteltävinä olevien tietojen luottamuksellisuutta ja tarkoitusten rajoittamista koskevia sopimuksia. Palveluntarjoajien tai muiden kolmansien osapuolten sijainnista riippumatta edellytämme, että ne noudattavat yleistä tietosuoja-asetusta ja sovellettavia tietosuojalakeja.

Palveluntarjoajien ja muiden kolmansien osapuolten luokittelu:

Sosiaalinen media
Sulautettujen sovellusten tai palvelujen tarjoaja
Tiedonsiirto edellä mainituille LEDVANCE-yrityksen palveluntarjoajille tai kolmansille osapuolille tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Oikeusperusteena on LEDVANCE-yrityksen oikeutettu etu, sillä erikoistuneiden palveluntarjoajien käyttöön liittyy taloudellisia ja teknisiä etuja. Meiltä saa lisätietoja yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan liittyvästä tasapainotestistä. Yhteystiedot ovat tässä käytännössä.

Käyttäjän henkilötietoja siirretään lainvalvontaviranomaisille sekä asianomistajina oleville kolmansille osapuolille, jos se on tarpeellista palvelujemme laittoman käytön arvioimisen tai oikeustoimien kannalta. Tämä tapahtuu kuitenkin vain, jos havaittavissa on tiettyjä lainvastaisuuteen tai väärinkäytökseen viittaavia merkkejä. Lisäksi käyttäjän henkilötietoja saatetaan siirtää kolmansille osapuolille, jos se on käyttöehtojen tai muiden sopimusten noudattamisen kannalta tarpeellista. Meillä on myös lakisääteinen velvollisuus pyydettäessä antaa tietoja tietyille julkisille elimille. Tällaisia julkisia elimiä ovat rikosoikeudelliset syyttäjäviranomaiset, sakotettavien hallinnollisten rikkomusten syyttäjäviranomaiset ja veroviranomaiset.

Henkilötietojen siirron oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen lakisääteisen velvoitteen noudattaminen ja f alakohdan mukainen oikeutettu etu, jotka koskevat väärinkäytösten torjumista, rikosoikeudellisten ja hallinnollisten rikkomusten syytteeseenpanoa vaateiden turvaamista, voimaansaattamista ja täytäntöönpanoa. Meiltä saa lisätietoja yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan liittyvästä tasapainotestistä. Yhteystiedot ovat tässä käytännössä.
 

Use of Google Analytics

1. Scope of processing of personal data
We use Google Analytics, a web analysis service provided by Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (Hereinafter referred to as Google). Google Analytics examines, among other things, the origin of visitors, their length of stay on individual pages and the use of search engines, thus allowing better monitoring of the success of advertising campaigns.

Google Analytics uses cookies and stores them on your device. This allows personal data to be stored and evaluated, in particular the user's activity (in particular which pages have been visited and which elements have been clicked on), device and browser information (in particular the IP address and the operating system), data on the advertisements displayed (in particular which advertisements have been displayed and whether the user has clicked on them) and also data on advertising partners (in particular pseudonymised user IDs).

The information generated by the cookie about your use of this website will be transmitted to and stored by Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, on servers in the United States. However, if IP anonymization is enabled on this website, Google will previously truncate your IP address within member states of the European Union or other signatory states to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases is the full IP address transmitted to a server of Google ins the USA and is shortened there.

On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of the website, to compile reports on the activities of the website and to provide further services associated with the use of the website and the Internet use to the operator of the website. The IP address transmitted by your browser as part of Google Analytics is not combined with other data from Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however, please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of our website.

Google LLC has signed and is certified under the Privacy Shield Agreement between the European Union and the United States. By doing so, Google LLC is committed to complying with the standards and regulations of European data protection law. More information can be found in the following linked entry:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Further information on the collection and storage of data by Google can be found here:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

2. Purpose of data processing
The processing of users' personal data enables us to analyse the browsing behaviour of our users. By evaluating the data collected, we can compile information about the use of the individual components of our website. This helps us to constantly improve our website and its user-friendliness.

3. Legal basis for the processing of personal data
The legal basis for the processing of personal data is the user's given consent in accordance with Art. 6 para. 1 S.1 lit. a GDPR.

4. Duration of storage
Your personal information will be stored for as long as is necessary to fulfil the purposes described in this Privacy Policy or as required by law. Advertising data in server logs is anonymized by Google's own statements to delete parts of the IP address and cookie information after 9 and 18 months, respectively.

5. Possibility of revocation of consent and erasure
You have the right to revoke your declaration of consent under data protection law at any time. The revocation of the consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent up to the revocation.You may prevent the collection and processing of your personal data by Google by preventing the storage of cookies by third parties on your computer, by using the "Do Not Track" function of a supporting browser, by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker such as NoScript ( https://noscript.net/) or Ghostery ( https://www.ghostery.com) in your browser. your IP address) to Google and to prevent the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plug-in available under the following link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

With the following link you can deactivate the use of your personal data by Google:
https://adssettings.google.de 

Further information on objection and erasure options against Google can be found at:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
 

Evästeet

Lisätietoja evästeiden käytöstä on evästekäytännössä sivulla
www.ledvance.com/cookie-policy
 

Tietojen säilyttäminen

Käyttäjän henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan heti, kun niitä ei enää tarvita tämän käytännön mukaisesti kerättyihin tarkoituksiin. Poikkeuksena on tilanne, jossa sovellettava lakisääteinen velvoite vaatii kyseisten henkilötietojen jatkokäsittelyä ja säilytystä. Lisätietoja tietojen säilyttämisen ja poistamisen aikarajoista saa meiltä. Yhteystiedot ovat tässä käytännössä.
 

Henkilötietojen lisäkäyttö

Jos käyttäjän henkilötietoja käsitellään muihin kuin tässä käytännössä hahmoteltuihin tai alkuperäisestä keräyshetken tarkoituksesta poikkeaviin tarkoituksiin, tiedotamme käyttäjälle näistä uusista tarkoituksista ja muista oleellisista tiedoista tämän käytännön mukaisesti.
 

Tietoja käyttäjän oikeuksista

Käyttäjän oikeudet:

  • Oikeus saada pääsy tietoihin (15 artikla, GDPR): Käyttäjällä on oikeus pyytää vahvistusta siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Jos niitä käsitellään, hänellä on oikeus pyytää nähdä henkilötietonsa ja muita tietoja, kuten käsittelyn tarkoitukset tai käsittelyn kohteena olevat henkilötietoluokat
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen (16 artikla, GDPR): Käyttäjällä on oikeus pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua.
  • Oikeus tietojen poistamiseen (17 artikla, GDPR): Käyttäjällä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista ilman aiheetonta viivästystä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi, jos henkilötietoja ei enää tarvita niiden keräyshetken tarkoituksiin tai jos käyttäjä peruuttaa käsittelyn oikeusperusteena olevan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen suostumuksensa, eikä käsittelylle ole muita oikeusperusteita.
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla, GDPR): Käyttäjällä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi, jos käyttäjä uskoo käsittelemiemme henkilötietojen olevan virheellisiä tai laittomia.
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla, GDPR): Käyttäjällä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi, jos käyttäjä uskoo käsittelemiemme henkilötietojen olevan virheellisiä tai laittomia.
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (20 artikla, GDPR): Tietyissä tilanteissa käyttäjällä on oikeus saada meiltä antamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus esteettä lähettää tai pyytää meitä lähettämään nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Edellä mainittuihin oikeuksiin voi vedota ottamalla meihin yhteyden. Yhteystiedot ovat tässä käytännössä.
 

Oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Varsinkin siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa käyttäjä asuu tai työskentelee tai jossa väitetty rikkomus tapahtui, jos käyttäjä mieltää tietojen käsittelyn yleisen tietosuoja-asetuksen vastaiseksi. Asianmukaisen valvontaviranomaisen tarkat yhteystiedot saa ottamalla meihin yhteyden. Yhteystietomme ovat tässä käytännössä.
 

Automatisoitu yksittäinen päätöksenteko, profilointi mukaan lukien

Emme käytä käyttäjän henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon, kuten profilointiin.
 

Käytännön muuttaminen

LEDVANCE-yrityksen tarjoamat tuotteet ja niiden muoto ja luonne kehittyvät jatkuvasti. Tästä syystä pidätämme oikeuden muuttaa tai täydentää tätä käytäntöä. Julkaisemme kaikki olennaiset muutokset verkkosivustollamme.

Uusi käytäntö tulee voimaan, kun se julkaistaan.

Kannattaa tarkistaa säännöllisesti, onko käytännöstä julkaistu uusi versio.
 

Yhteystiedot

Kaikki tähän käytäntöön tai LEDVANCE-yrityksen yleisiin tietosuojamenettelyihin liittyvät kysymykset voi lähettää milloin tahansa sähköpostilla osoitteeseen privacy@ledvance.com tai postilla osoitteeseen:

LEDVANCE GmbH,
Corporate Data Protection Officer
Parkring 29-33,
85748 Garching, Germany.