Политика за поверителност

Ангажиментът на LEDVANCE за защита на поверителността на даннит

Защитата на сигурността и поверителността на вашите лични данни е важна за LEDVANCE; затова, ние извършваме дейността си в съответствие с приложимите закони за защита на данните. Тази политика за поверителност („Политика“), описана по-долу, ще ви даде необходимата информация, за да ви помогне да разберете какви данни събира LEDVANCE, когато посещавате нашия уебсайт www.myledvance.com, как LEDVANCE използва тези данни и с кого ги споделяме.
 

Администрато

Aдминистратор съгласно чл. 4(7) GDPR e

LEDVANCE GmbH,
Parkring 29-33,
85748 Garching, Germany.
Phone: +49 89 780673-100
Email: contact@ledvance.com

Наричани по-долу „LEDVANCE“, „ние“, „наш“, „нас“.
 

Длъжностно лице по защита на даннит

LEDVANCE има назначен служител за защита на данните.

LEDVANCE GmbH
Corporate Data Protection Officer
Parkring 29-33
85748 Garching, Germany
Email: privacy@ledvance.com
 

Събиране и обработка на лични данн

Ние получаваме лични данни, когато посещавате уебсайта, които включват:

- Посещение на уебсайта ни
Посещавайки нашия уебсайт, ние събираме и съхраняваме анонимния IP адрес, даден на вашия компютър (т.е. премахваме последните три цифри), за да предоставим исканото от вас съдържание на нашия уебсайт (напр. текстове, изображения и информация за продукта). Правното основание е Чл.6(1)(b) GDPR (договорно задължение) за регистрирани посетители и Чл.6(1)(f) GDPR (законен интерес) за всеки друг посетител. Освен това събираме тази информация с цел откриване и защита от злоупотреба, което е свързано с нашия законов интерес съгласно Чл.6(1)(f) GDPR и се провежда с цел да се осигури правилното функциониране на нашия уебсайт.Също така ние събираме и обработваме информация за типа браузър, който използвате, както и датата и часа на достъп и използване на нашия уебсайт на основание чл.6(1)(f) GDPR, за да оптимизираме нашия уебсайт и нашите услуги, което също е наше законно право по смисъла на чл.6(1)(f) GDPR. Тази информация се съхранява в лог файлове и не е свързана с лични данни, събрани от друго място на уебсайта. Доколко обработването на вашите лични данни се основава на законния ни интерес и ако имате нужда от допълнителна информация относно теста за балансиране съгласно чл. 6(1)(f) GDPR, моля свържете се с нас на данните за контакт, посочени в настоящата Полица.

- Регистрация
Когато използвате нашите услуги, може да се изисква регистрация. Личните данни, които ни предоставяте в рамките на процеса на регистрация, ще бъдат обработвани от нас с цел проверка на правното основание на чл. 6(1)(b) GDPR. Ваше задължение по договор е да ни предоставите вашите лични данни, тъй като в противен случай няма да можем да ви предоставим съответните услуги. Ще се обработва следната информация:

- Имейл адрес
- Име
- Фамилия
- Длъжност
- Държава
- Език
- Име на работодателя
- Клон на работодателя

- Форма за контакт
На нашия уебсайт ще имате възможност да използвате нашата форма за контакт, за да ни изпращате запитвания. По този начин ще бъдете помолени да ни предоставите ваши лични данни, които ще бъдат съхранявани и обработвани от нас, за да обработим вашето запитване на основание на чл.6(1)(b) GDPR. Ваше задължение по договор е да ни предоставите вашите лични данни, тъй като в противен случай няма да можем да обработим правилно вашето запитване. Ще се обработват следните данни:

- Улица и номер на работодателя
- Пощенски код на работодателя
- Град на работодателя
- Регион на работодателя
- Пълно име на работодателя
- ДДС на работодателя
- Клиентски номер в LEDVANCE
- Вашата позиция при вашия работодател
- Начална страница на работодателя
- Имейл адрес
- Вашите коментари
- Прикачени файлове

- Бюлетин и маркетингови съобщения
На нашия уебсайт ще имате възможност да се регистрирате за бюлетини или други маркетингови съобщения чрез имейл. Ще ви помолим за вашето предварително съгласие, преди да се свържем с вас. Обработката на вашите лични данни се основава на чл. 6(1)(а) GDPR. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с бъдещ ефект, напр. като следвате съответните инструкции за отказ във всяка електронна комуникация или като оттеглите съгласието си директно в съответния раздел, след като сте влезли в нашия B2B портал. Това няма да повлияе на обработването на вашите лични данни, преди оттеглянето. По закон не сте задължени да ни предоставяте съответната информация за горепосочените цели. Без тази информация обаче няма да можем да ви изпратим съответните бюлетини и маркетингови съобщения.
 

Достъп на трети страни до личните ви данни

Ще споделяме лични данни само в съответствие с приложимото законодателство. Ние няма да продаваме или по друг начин да споделяме вашите лични данни с трети лица за собствени маркетингови цели без вашето съгласие. Прехвърлянето на вашите лични данни на трети страни без вашето предварително съгласие се извършва само при следните обстоятелства:

Ние ще споделяме вашите лични данни с доставчици на услуги, които използваме за предоставяне на продуктовите услуги. Съответният доставчик на услуги ще използва данните само за предоставяне на услугите и в съответствие с договорни споразумения относно ограничаване на поверителността и целта на обработваните данни. Независимо къде се намират тези доставчици на услуги или други трети страни; изискваме те също да спазват GDPR и приложимите закони за защита на данните.

Ние използваме следните категории доставчици на услуги или други трети страни:

- Публични медии
- Доставчик на вградени приложения или услуги

Предаването на данни на нашите доставчици на услуги или на третите страни, споменати по-горе, се основава на чл. 6(1)(f) GDPR и нашият законов интерес към икономическите и техническите предимства, свързани с използването на специализирани доставчици на услуги. Ако имате нужда от допълнителна информация за балансиращия тест съгласно чл. 6(1)(f) GDPR, моля свържете се с нас на посочените данни за контакт в тази Полица.

Вашите лични данни ще бъдат прехвърлени на правоприлагащите органи, както и на трети лица, които са ощетени, ако това е необходимо за оценка на незаконно използване на нашите услуги или за съдебно преследване. Това се случва само ако има конкретни признаци за незаконно или злоупотребяващо поведение. Предаване на вашите лични данни на трети страни може да се осъществи и ако това служи за изпълнение на условията за ползване или други споразумения. Ние също така сме задължени по закон да предоставяме информация на определени публични органи при поискване. Това са органи за наказателно преследване, органи, които преследват административни нарушения, подлежащи на глоба, и данъчни органи.

Прехвърлянето на вашите лични данни се основава на чл. 6(1)(c) GDPR да спазваме законовите задължения, на които сме обект, и законния ни интерес в борбата срещу злоупотребите, преследването на престъпни и административни нарушения и защитата, отстояването и изпълнението на исковете по законовото основание на чл. 6(1)(f) GDPR. Ако имате нужда от допълнителна информация относно теста за балансиране съгласно чл. 6(1)(f) GDPR, моля свържете се с нас на данните за контакт, посочени в настоящата Политика.
 

Използване на Google Analytics

1. Обхват на обработката на лични данни

Ние използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Дъблин, Ирландия (наричана по-долу Google). Google Analytics изследва, наред с други неща, произхода на посетителите, продължителността на престоя им на отделни страници и използването на търсачките, като по този начин позволява по-добро наблюдение на успеха на рекламните кампании.

Google Analytics използва бисквитки и ги съхранява на вашето устройство. Това позволява да се съхраняват и оценяват лични данни, по-специално активността на потребителя (в частност кои страници са посетени и кои елементи са били избрани), информация за устройството и браузъра (по-специално IP адресът и операционната система), данни за показаните реклами (конкретно кои реклами са били показани и дали потребителят е щракнал върху тях), както и данни за рекламни партньори (по-специално псевдонимизирани потребителски идентификатори).

Информацията, генерирана от бисквитката за вашето използване на този уебсайт, ще бъде предадена и съхранена от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, на сървъри в САЩ. Ако обаче на този уебсайт е разрешено анонимизиране на IP, Google предварително ще съкрати вашия IP адрес в държави-членки на Европейския съюз или други държави, подписали Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се предава на сървър на Google в САЩ и там се съкращава.

От името на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оцени използването на уебсайта от вас, да състави доклади за дейностите на уебсайта и да предостави на оператора допълнителни услуги, свързани с използването на уебсайта и използването на Интернет на уебсайта. IP адресът, предаден от вашия браузър като част от Google Analytics, не се комбинира с други данни от Google. Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки в браузъра си, но имайте предвид, че ако направите това, може да не сте в състояние да използвате пълната функционалност на нашия уебсайт.

Google LLC е подписал и е сертифициран съгласно Споразумението за защита на поверителността между Европейския съюз и Съединените щати. По този начин Google LLC се ангажира да спазва стандартите и разпоредбите на европейското законодателство за защита на данните. Повече информация можете да намерите на следния свързан линк:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Допълнителна информация за събирането и съхраняването на данни от Google можете да намерите тук:

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

2. Цел на обработката на данни

Обработката на личните данни на потребителите ни позволява да анализираме поведението на сърфирането на нашите потребители. Чрез оценка на събраните данни можем да извлечем информация за използването на отделните компоненти на нашия уебсайт. Това ни помага постоянно да подобряваме нашия уебсайт и неговата лекота на ползване.

3. Правно основание за обработване на лични данни

Правното основание за обработката на лични данни е даденото съгласие от потребителя в съответствие с чл. 6(1)(a) GDPR.

4. Продължителност на съхранението

Вашата лична информация ще се съхранява толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, описани в настоящата Политика за поверителност или както се изисква от закона. Рекламните данни в сървърните регистрационни файлове се анонимизират от собствените изявления на Google за изтриване на части от IP адреса и информацията за бисквитките съответно след 9 и 18 месеца.

5. Възможност за отмяна на съгласие и изтриване

Имате право да оттеглите декларацията си за съгласие съгласно закона за защита на данните по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, извършена въз основа на съгласието до оттеглянето. Можете да предотвратите събирането и обработката на личните Ви данни от Google, като забраните съхраняването на бисквитки от трети страни на вашия компютър, използвайки функцията „Не проследявай“ на поддържащия браузър, като деактивирате изпълнението на кода на скрипта във вашия браузър или като инсталирате блокиращ скрипт като NoScript ( https://noscript.net/) или Ghostery ( https: //www.ghostery.com) във вашия браузър. вашия IP адрес) до Google и за предотвратяване на обработката на тези данни от Google чрез изтегляне и инсталиране на приставката за браузър, налична под следната връзка:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Със следната връзка можете да деактивирате използването на личните си данни от Google:

https://adssettings.google.de 

Допълнителна информация относно възраженията срещу Google и възможностите за изтриване можете да намерите на:

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
 

Бисквитки

Моля, посетете нашата страница с правила за повече информация относно използването на бисквитки:
www.ledvance.com/cookie-policy
 

Задържане на данни

Ние изтриваме или правим анонимни вашите лични данни веднага след като това вече не се изисква за целите, за които сме ги събрали, както е посочено в настоящата Политика, освен ако не е необходимо по-нататъшно им обработване или съхранение, в съотвествие с конкретно юридическо задължение. Ако имате нужда от допълнителна информация относно нашите срокове за запазване и изтриване на данни, моля, свържете се с нас на данните за контакт, посочени в настоящата Политика.
 

Допълнително използване на лични данн

В случай, че вашите лични данни се обработват за други цели, освен посочените в настоящата Политика или други цели, различни от тези, за които първоначално са били събрани вашите лични данни, ние ще ви предоставим информация за тази друга цел, както и всяка друга свързана информация, както е посочено в тази Политика.
 

Информация за вашите права

Имате следните права:

Право на достъп (Чл.15 от GDPR): Имате право да поискате потвърждение дали вашите лични данни се обработват или не, и когато това е така, да поискате достъп до тях, както и информация за целите на обработването или съответните категории лични данни.
Право на корекция (Чл.16 GDPR): Имате право да поискате коригиране на неточни лични данни.
Право на заличаване (Чл.17 GDPR): Имате право да поискате незабавно заличаване на лични данни при определени обстоятелства, напр. ако вашите лични данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани, или ако оттеглите съгласието, на което се основава обработването им съгласно Чл.6(1)(а) GDPR и когато няма друго правно основание за обработка.
Право на ограничаване на обработването на данни (Чл.18 GDPR): Имате право да поискате от нас да ограничим обработката на вашите лични данни при определени обстоятелства, напр. ако смятате, че личните данни, които обработваме за вас, са неправилни или незаконни.
Право на възражение (Чл.21 GDPR): Имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни при определени обстоятелства, по-специално ако обработваме вашите лични данни на правното основание на легитимен интерес (Чл.6(1)(f) GDPR) или ако използваме вашите лични данни за маркетингови цели.
Право на преносимост на данните (Чл.21 GDPR): При определени обстоятелства имате право да получите личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четим формат и имате право да предадете тази информация на друг регулатор безпрепятствено или да ни помолите да го направим ние.

Можете да отстоявате своите горепосочени права, като се свържете с нас на данните за контакт, посочени в настоящата Полица.
 

Право на подаване на жалба пред институция за защита на даннит

Имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка на ЕС на вашето обичайно местопребиваване, месторабота или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че нашата обработка на вашите данни, нарушава GDPR. Моля, свържете се с нас на посочените в настоящата Политика данни за контакт и ние ще ви предоставим подробна информация с координатите за връзка със съответния надзорен орган.
 

Автоматизирано индивидуално вземане на решения, включително профилиран

Ние не използваме вашите лични данни за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 

Промени в тази политик

Продуктите, които предоставя LEDVANCE, винаги се развиват по форма и естество на продуктите. Поради тази причина ние си запазваме правото да променяме или добавяме към настоящата Политика и ще публикуваме всякакви съществени преработки на нашия уебсайт.

Новата Политика влиза в сила след публикуването й.

Съветваме ви да проверявате редовно, за да преглеждате най-новата версия на тази Политика.
 

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази политика или нашите практики за поверителност като цяло, можете да свържете се с нас по всяко време на имейл privacy@ledvance.com или по пощата на адрес:

LEDVANCE GmbH,
Corporate Data Protection Officer
Parkring 29-33,
85748 Garching, Germany.