Privacybeleid

LEDVANCE en de bescherming van persoonsgegeven


Het beschermen van de veiligheid en de privacy van uw persoonsgegevens is belangrijk voor LEDVANCE; daarom houden we ons bij onze activiteiten aan de geldende privacywetgeving. In het onderhavige privacybeleid ("beleid"), dat hieronder wordt weergegeven, vindt u de benodigde informatie om te weten welke gegevens LEDVANCE verzamelt wanneer u onze website www.myledvance.com, bezoekt, hoe LEDVANCE die gegevens gebruikt en met wie we ze delen.
 

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke krachtens art. 4(7) van de AVG is

LEDVANCE GmbH,
Parkring 29-33,
85748 Garching, Duitsland
Tel.: +49 89 780673-100
E-mailadres: contact@ledvance.com

hierna te noemen "LEDVANCE", "we", "ons", "onze"
 

Functionaris voor gegevensbeschermin

LEDVANCE heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

LEDVANCE GmbH
Corporate Data Protection Officer
Parkring 29-33
85748 Garching, Duitsland
E-mailadres: privacy@ledvance.com
 

Verzamelen en verwerken van persoonsgegeven

We verkrijgen uw persoonsgegevens wanneer u de website bezoekt, wat het volgende inhoudt:

- Onze website bezoeken
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we het geanonimiseerde IP-adres (waarvan de laatste drie cijfers zijn verwijderd) dat aan uw computer is toegewezen om u de inhoud van onze website die u hebt opgevraagd te verstrekken (zoals teksten, afbeeldingen en productinformatie). Dit IP-adres slaan we op. De juridische grondslag is art. 6(1)(b) AVG (contractuele verplichting) voor geregistreerde bezoekers en art. 6(1)(f) AVG (gerechtvaardigd belang) voor elke andere bezoeker. We verzamelen die informatie ook voor het opsporen en tegengaan van misbruik, hetgeen billijk is vanwege ons gerechtvaardigde belang volgens art. 6(1)(f) AVG en wordt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren functioneert. Daarnaast verzamelen en verwerken we gegevens over het type browser dat u gebruikt, alsmede de datum en tijd van uw bezoek en het gebruik van onze website op basis van art. 6(1)(f) AVG, om onze website en onze diensten te optimaliseren, hetgeen ook ons gerechtvaardigde belang is in de betekenis van art. 6(1)(f) AVG. Deze gegevens worden opgeslagen in logboekbestanden en wordt niet gekoppeld aan persoonsgegevens die elders op de website zijn verzameld. Onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang. Als u meer informatie wilt over de afwegingstest conform art. 6(1)(f) AVG, kunt u contact met ons opnemen aan de hand van de contactgegevens die in dit beleid vermeld staan.

- Registratie
Wanneer u van onze diensten gebruikmaakt, kan registratie vereist zijn. Persoonsgegevens die u in het kader van het registratieproces aan ons verstrekt, worden door ons gebruikt voor verificatiedoeleinden op basis van de juridische grondslag van art. 6(1)(b) AVG. Dit betekent dat u contractueel verplicht bent uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, omdat we u anders niet onze diensten kunnen leveren. De volgende gegevens zullen worden verwerkt:

  • - E-mailadres
  • - Voornaam
  • - Achternaam
  • - Titel
  • - Land
  • - Taal
  • - Naam werkgever
  • - Branche werkgever


- Contactformulier
Op onze website kunt u ons via een contactformulier vragen stellen. Daarbij wordt u gevraagd uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, die vervolgens door ons worden opgeslagen en verwerkt om uw vraag te kunnen afhandelen op basis van de juridische grondslag van art. 6(1)(b) AVG. Dit betekent dat u contractueel verplicht bent uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, omdat we anders uw vraag niet naar behoren kunnen afhandelen. De volgende gegevens zullen worden verwerkt:

- Adres en huisnummer van de werkgever
- Postcode van de werkgever
- Plaats van de werkgever
- Regio van de werkgever
- Volledige naam van de werkgever
- Btw-nummer van de werkgever
- LEDVANCE klantnummer
- Uw functie bij uw werkgever
- De homepage van de werkgever
- E-mailadres
- Uw opmerkingen
- Bijlagen

Nieuwsbrief en marketingcommunicatie
Op onze website hebt u ook de mogelijkheid om u te abonneren op nieuwsbrieven of andere marketingcommunicatie via e-mail. We vragen u vooraf om toestemming voordat we op die manier contact met u opnemen. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de juridische grondslag van art. 6(1)(a) AVG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang intrekken, bijvoorbeeld door de betreffende instructies voor afmelding te volgen die in elke e-mailcommunicatie staan of door uw toestemming direct in te trekken in het betreffende gedeelte nadat u zich hebt aangemeld op onze B2B-portal. Dit heeft geen consequenties voor de verwerking van uw persoonsgegevens die heeft plaatsgevonden vóór de intrekking. U bent niet verplicht ons de relevante gegevens voor het bovenstaande doeleinde te verstrekken. Zonder die gegevens zijn we echter niet in staat u de betreffende nieuwsbrief- en marketingcommunicatie te sturen.
 

Toegang tot uw persoonsgegevens door derden

We delen uw persoonsgegevens uitsluitend conform de geldende wetgeving. We verkopen uw persoonsgegevens niet aan en delen die niet met derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw toestemming. De overdracht van uw persoonsgegevens aan derden zonder uw voorafgaande toestemming vindt alleen plaats in de volgende gevallen:

We delen uw persoonsgegevens met dienstverleners waarvan we gebruikmaken om de productdiensten te leveren. De betreffende dienstverlener gebruikt de gegevens uitsluitend voor het leveren van de diensten en conform contractuele overeenkomsten met betrekking tot de vertrouwelijkheid en beperking van de doeleinden van de verwerkte gegevens. Ongeacht waar deze dienstverleners of andere derden zich bevinden, eisen we dat zij ook voldoen aan de AVG en de geldende privacywetgeving.

We maken gebruik van de volgende categorieën dienstverleners en derden:

- Social media
- Leverancier van ingebouwde toepassingen of diensten

De overdracht van gegevens naar onze dienstverleners of bovengenoemde derden is gebaseerd op de juridische grondslag van art. 6(1)(f) AVG en ons gerechtvaardigde belang in de economische en technische voordelen die gekoppeld zijn aan het gebruik van gespecialiseerde dienstverleners. Als u meer informatie wilt hebben over de afwegingstest conform art. 6(1)(f) AVG, kunt u contact met ons opnemen aan de hand van de contactgegevens die in dit beleid vermeld staan.

Uw persoonsgegevens worden overgedragen aan wetshandhavers alsmede aan benadeelde derden indien dit noodzakelijk is om onwettig gebruik van onze diensten vast te stellen of ten behoeve van gerechtelijke vervolging. Dit gebeurt echter alleen als er specifieke aanwijzingen zijn voor onwettig of onjuist gebruik. Uw persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden overgedragen indien dit in het belang is van de handhaving van de gebruiksovereenkomst of andere overeenkomsten. We zijn tevens wettelijk verplicht om op verzoek informatie te verstrekken aan bepaalde openbare instanties. Het gaat dan om instanties die gerechtelijke vervolging instellen bij misdrijven, instanties die gerechtelijke vervolging instellen bij administratieve delicten waarop een boete staat en belastingdiensten.

De overdracht van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de juridische grondslag van art. 6(1)(c) AVG, om wettelijke verplichtingen na te komen waaraan we dienen te voldoen en ons gerechtvaardigde belang in de strijd tegen misbruik, gerechtelijke vervolging van misdrijven en administratieve delicten, en bescherming, verdediging en handhaving van claims krachtens de juridische grondslag van art. 6(1)(f) AVG. Als u meer informatie wilt hebben over de afwegingstest conform art. 6(1)(f) AVG, kunt u contact met ons opnemen aan de hand van de contactgegevens die in dit beleid vermeld staan.
 

Use of Google Analytics

1. Scope of processing of personal data
We use Google Analytics, a web analysis service provided by Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (Hereinafter referred to as Google). Google Analytics examines, among other things, the origin of visitors, their length of stay on individual pages and the use of search engines, thus allowing better monitoring of the success of advertising campaigns.

Google Analytics uses cookies and stores them on your device. This allows personal data to be stored and evaluated, in particular the user's activity (in particular which pages have been visited and which elements have been clicked on), device and browser information (in particular the IP address and the operating system), data on the advertisements displayed (in particular which advertisements have been displayed and whether the user has clicked on them) and also data on advertising partners (in particular pseudonymised user IDs).

The information generated by the cookie about your use of this website will be transmitted to and stored by Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, on servers in the United States. However, if IP anonymization is enabled on this website, Google will previously truncate your IP address within member states of the European Union or other signatory states to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases is the full IP address transmitted to a server of Google ins the USA and is shortened there.

On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of the website, to compile reports on the activities of the website and to provide further services associated with the use of the website and the Internet use to the operator of the website. The IP address transmitted by your browser as part of Google Analytics is not combined with other data from Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however, please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of our website.

Google LLC has signed and is certified under the Privacy Shield Agreement between the European Union and the United States. By doing so, Google LLC is committed to complying with the standards and regulations of European data protection law. More information can be found in the following linked entry:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Further information on the collection and storage of data by Google can be found here:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

2. Purpose of data processing
The processing of users' personal data enables us to analyse the browsing behaviour of our users. By evaluating the data collected, we can compile information about the use of the individual components of our website. This helps us to constantly improve our website and its user-friendliness.

3. Legal basis for the processing of personal data
The legal basis for the processing of personal data is the user's given consent in accordance with Art. 6 para. 1 S.1 lit. a GDPR.

4. Duration of storage
Your personal information will be stored for as long as is necessary to fulfil the purposes described in this Privacy Policy or as required by law. Advertising data in server logs is anonymized by Google's own statements to delete parts of the IP address and cookie information after 9 and 18 months, respectively.

5. Possibility of revocation of consent and erasure
You have the right to revoke your declaration of consent under data protection law at any time. The revocation of the consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent up to the revocation.You may prevent the collection and processing of your personal data by Google by preventing the storage of cookies by third parties on your computer, by using the "Do Not Track" function of a supporting browser, by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker such as NoScript ( https://noscript.net/) or Ghostery ( https://www.ghostery.com) in your browser. your IP address) to Google and to prevent the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plug-in available under the following link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

With the following link you can deactivate the use of your personal data by Google:
https://adssettings.google.de 

Further information on objection and erasure options against Google can be found at:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
 

Cookies

Bezoek de pagina met ons cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies: 
www.ledvance.com/cookie-policy


Bewaartermijn van gegevens

We verwijderen of anonimiseren uw persoonsgegevens zodra deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens hebben verzameld zoals aangegeven in het onderhavige beleid, tenzij verdere verwerking of opslag van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als u meer informatie wilt over de bewaar- en verwijderingstermijnen, kunt u contact met ons opnemen aan de hand van de contactgegevens die in dit beleid vermeld staan.
 

Aanvullend gebruik van persoonsgegeven

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor andere doeleinden dan beschreven in dit beleid of andere doeleinden dan die waarvoor uw persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld, zullen we u informeren over dat andere doeleinde en zullen we u andere relevante informatie verstrekken zoals in dit beleid is aangegeven.
 

Informatie over uw rechte

U hebt de volgende rechten:

Recht van inzage (art. 15 AVG): U hebt het recht om bevestiging te vragen met betrekking het feit of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt, en - indien dit het geval is - om inzage te vragen in de persoonsgegevens en informatie te krijgen zoals het doeleinde van de verwerking of de betreffende categorieën persoonsgegevens.
Recht op rectificatie (art. 16 AVG): U hebt het recht om correctie te vragen van onjuiste persoonsgegevens.
Recht op gegevenswissing (art. 17 AVG): U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om zonder onredelijke vertraging wissing van persoonsgegevens te vragen, bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld of als u uw toestemming intrekt waarop de verwerking was gebaseerd volgens art. 6(1)(a) AVG en wanneer er geen andere juridische grondslag is voor verwerking.
Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG): U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de persoonsgegevens die we van u verwerken onjuist of onwettig zijn.
Recht van bezwaar (art. 21 AVG): U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met name als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van de juridische grondslag van een gerechtvaardigd belang (art. 6(1)(f) AVG) of als we uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG): U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en u hebt het recht die gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder daarbij te worden gehinderd, of ons te vragen dit te doen.

U kunt uw bovenstaande rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die vermeld staan in dit beleid.
 

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoritei

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de EU lidstaat waarin u woont of werkt, of de plaats van de vermeende schending als u meent dat onze verwerking van uw gegevens een schending van de AVG inhoudt. Neem contact met ons op via de contactgegevens die vermeld staan in dit beleid. Dan zullen we u gedetailleerde informatie verstrekken over de contactgegevens van de betreffende toezichthoudende instantie.
 

Geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering

We maken geen gebruik van uw persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.
 

Wijzigingen in dit belei

De producten die LEDVANCE levert, zijn altijd in ontwikkeling en de vorm en de aard van de producten kan veranderen. Om deze reden behouden we ons het recht voor om dit beleid te wijzigen of aan te vullen en zullen alle belangrijke revisies op onze website melden.

Het nieuwe beleid wordt van kracht bij publicatie.

We raden u aan regelmatig de meest recente versie van dit beleid te bekijken.
 

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over dit beleid of onze privacymaatregelen in het algemeen, kunt u altijd contact met ons opnemen via een e-mail aan privacy@ledvance.com of per post naar:

LEDVANCE GmbH,
Corporate Data Protection Officer
Parkring 29-33,
85748 Garching, Duitsland